پرونده دکل‌های نفتی برای رسیدگی به مجتمع ویژه امور اقتصادی ارجاع داده شد.

به گزارش  پایان نیوز؛ هفته گذشته عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران با تاکید بر رسیدگی به پرونده دکل‌های نفتی، از صدور کیفر خواست برای ۶ نفر در این پرونده خبر داده بود.

دادستان تهران در رابطه با این پرونده گفت: پرونده دکل‌های نفتی در دو سال اخیر از خبرسازترین پرونده‌های قضایی بوده و یکی از پرونده‌های سنگین دادسرای جرایم اقتصادی محسوب می‌شود و باید از معاونان دادسرا و بازپرس مربوطه که در تکمیل این پرونده زحمات زیادی متقبل شدند، تقدیر شود.

جعفری دولت آبادی اعلام کرد: پرونده مذکور از جنبه رسیدگی بسیار پیچیده است و دادسرای تهران برای ۶ متهم پرونده کیفرخواست صادر و از دادگاه درخواست محاکمه و مجازات آن‌ها را کرده است.

پیش از این سخنگوی قوه قضاییه در صد و  سومین نشست خبری خود درخصوص پرونده دکل‌های نفتی گفت: در این پرونده هنوز حکمی داده نشده است.

سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع محسن مهاجرانی خبر از ارجاع پرونده دکل‌های نفتی به مجتمع ویژه جرایم اقتصادی خبر داد و گفت: دادسرا در این پرونده، کیفرخواست صادر و آن را برای رسیدگی به مجتمع ویژه امور اقتصادی ارجاع کرده و به دادگاه انقلاب یا دادگاه کارکنان دولت ارسال نکرده است.

وی با بیان اینکه شعبه دادگاه مشغول مطالعه پرونده است، اظهار کرد: در مراجعه‌ای که به دادگاه داشتم، گفتند فعلاً هیئت قضایی مشغول مطالعه پرونده است و وکلا از هفته دیگر می‌توانند نسبت به مطالعه پرونده اقدام کنند.

علیزاده طباطبایی درباره وضعیت محسن مهاجرانی یکی از متهمان پرونده در مرحله دادسرا بود و ۱۸ آذر سال ۹۴، پس از ۲۱ روز بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد، گفت: اسم موکل من در کیفرخواست نیست و برای وی کیفرخواستی صادر نشده است.

انتهای پیام/