ناظر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در بررسی پرونده پزشکی کیارستمی گفت: بیش از ۱۰۰ پزشک و کارشناس درگیر پرونده ایشان هستند.

به گزارش پایان نیوز، سیامک مره صدق اظهار کرد: تاکنون جلسات زیرگروه ها در دفعات بسیار زیاد برگزار شده است که باید در این پرونده به جای رسیدن به جواب سریع بر موضوع رسیدگی دقیق و علمی تاکید کرد.

وی افزود:‌ دو جلسه عمومی برای رسیدگی به پرونده پزشکی مرحوم کیارستمی با حضور ۳۴ کارشناس به نمایندگی از گروه‌های تخصصی  تشکیل شده است که این گروه‌های تخصصی بیش از ۱۰۰ نفر از متخصص های گوناگون هستند که کار پیگیری و رسیدگی به پرونده ایشان را انحام می‌دهند، گزارش جلسات این زیرگروه ها در جلسه عمومی نیز مطرح می‌شود و این احتمال وجود دارد که جلسه بعدی مقدماتی هفته آینده برگزار شود چون تاکنون در مورد جلسه هفته جاری اطلاعی به ما داده نشده است.

وی با تاکید بر لزوم بررسی دقیق و علمی در مورد پرونده مرحوم کیارستمی گفت: با توجه به اینکه مرحوم کیارستمی در مجموع تحت نظر ۲۸ پزشک بوده و در سه بیمارستان جم، آراد و بیمارستانی در فرانسه بستری و تحت درمان بوده اند رسیدگی به روند درمان به صورت عادی چند ماه طول می کشد البته این پرونده در اولویت برای رسیدگی خارج از نوبت قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا؛ این عضو کمیسیون بهداشت و درمان تاکید کرد: نباید برای رسیدن به پاسخ سریع برای علت فوت مرحوم کیارستمی دقت را قربانی کرد. باید حقوق شهروندی ایشان را کاملا در نظر گرفت  که این موضوع نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه و علمی است. من بر اساس تجربه  به این زودی منتظر نتیجه نیستم و توقع دارم حداقل رسیدگی به پرونده حدود ۲ ماه طول بکشد با این شرایط که این پرونده خارج از نوبت بررسی قرار می گیرد.

انتهای پیام