بنا بر اظهارات معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، صاحبان امتیاز رسانه‌ها تا اول تیرماه فرصت دارند از معافیت‌های مالیاتی مشاغل رسانه‌ای بهره‌مند شوند.

به گزارش پایان تیتر به نقل از روابط‌عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی، نادر جنتی معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به مصادف بودن مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل با تعطیل رسمی روز جمعه ۳۱ خرداد ماه ۹۸، گفت: به موجب تبصره یک ماده ۱۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) روز شنبه اول تیرماه خواهد بود.

با توجه به اینکه مطابق قانون، شرط برخورداری رسانه‌ها از معافیت مالیاتی، ارسال اظهارنامه مالیاتی در موعد قانونی است، در صورتی که مدیر رسانه‌ای (صاحب امتیاز) اظهارنامه خود را تا پایان روز اول تیر ۱۳۹۸ به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی ارسال نکند، معافیت مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم (بند ل ماده ۱۳۹) آن رسانه لغو می‌شود.

صاحبان امتیاز (حقوقی) رسانه‌ها نیز تا ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸ فرصت دارند اظهارنامه‌های موسسات رسانه‌ای خود را به صورت الکترونیک به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

گفتنی است از آنجا که شرط ارسال اظهارنامه مالیاتی امسال (عملکرد مالی ۱۳۹۷)، تکمیل فرایند‌های ثبت نام الکترونیک است، لذا با توجه به ترافیک بالای سامانه‌ها در روز‌های آخر، پیشنهاد می‌شود مدیران رسانه‌ها با مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی، ابتدا پرونده الکترونیک خود را تکمیل کنند تا بتوانند از طریق نرم افزار تکمیل اظهارنامه، مجوز ورود به سامانه تکمیل اظهارنامه مالیاتی را دریافت کنند.

انتهای پیام/