نمایندگان در جلسه علنی امروز بخشی از مواد لایحه مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن،‌ فاضلاب و گاز را تصویب کردند.

به گزارش پایان نیوز ، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه دهم خرداد ماه) در جریان بررسی جزئیات لایحه مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، با ماده ۴ این لایحه موافقت کردند.

به موجب ماده ۴ دستگاه‌های ذیربط می‌توانند نسبت به برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح اقدام نمایند.
تبصره ۱- در صورت عدم جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون حسب مورد با دستگاه‌ مذکور در امر ساخت و سازهای غیرمجاز مطابق با ماده ۳ قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن رفتار می‌شود.
تبصره ۲- تامین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بهای حق انشعاب و بدون اعطای آن، با اخذ تعهد رسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاد نمی‌کند صورت خواهد پذیرفت، در صورت قلع و قمع مستحدثات انشعاب از بین می‌رود و بهای حق انشعاب دریافتی مسترد می‌شود.
نمایندگان همچنین در ادامه با ماده ۵ لایحه مذکور موافقت کردند.
ماده ۵ لایحه مذکور به شرح ذیل است:
ماده ۵- رسیدگی به دعاوی این قانون در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
نمایندگان در ادامه ماده ۶ این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب ماده ۶ از تاریخ تصویب این قانون ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیزات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن فسخ می‌گردد.
انتهای پیام/