عضو هیات رییسه مجلس با تاکید بر اجرای صحیح نظام ارجاع و پزشک خانواده با هدف کاهش هزینه ها، از ناموفق بودن اجرای آن در استان‌های پایلوت، انتقاد کرد.

به گزارش پایان نیوز، اکبررنجبرزاده درخصوص ضرورت اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع برای کاهش هزینه های حوزه سلامت، گفت: نظام ارجاع و پزشک خانواده یکی ازراهکارهای کاهش هزینه ها و در دسترس قرارگرفتن بهترامکانات بهداشتی و درمانی برای خانواده ها است، بنابراین اجرای پزشک خانواده  و نظام ارجاع طرحی قابل دفاع و ضرورتی انکار ناپذیر است.

نماینده مردم اسدآباد درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه گیرندگان خدمت با اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده مسیر درمانی را به درستی طی می کنند، افزود: به طورحتم نظام ارجاع و پزشک خانواده کاهش هزینه ها را نیز به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه طی سال های گذشته اعتبارات وزارت بهداشت و درمان افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: خوشبختانه به دلیل توجه دولت و مجلس به افزایش بودجه وزارت بهداشت، مسائل بهداشتی و درمانی جزء ۳ اولویت اول کشور قرار دارد؛ اما انتظار می رود که با تزریق اعتبارات، هزینه های درمانی وبهداشتی کاهش پیدا کند.

رنجبرزاده با تاکید برمدیریت هزینه های بهداشتی و درمانی، گفت: به طورحتم برای کاهش هزینه ها، بیمه ها باید کارآمد و منابع آنها پایدار شود، همچنین سندسازی برای بیمه ها را منتفی کرد؛ یعنی بیمارستان ها در چارچوب راهنمایی بالینی اقدام به نسخه نویسی و تجویز دارو برای بیمار کنند، زیرا دربسیاری شرایط منابع تزریق می شود اما مشخص نیست که اعتبارات بنا به کدام دلیل و در چه بخشی هزینه شده است.

این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به اینکه بی توجهی به پزشک خانواده و نظام ارجاع، هزینه های سلامت را طی سال های گذشته افزایش داده است، گفت: امیدواریم که با اجرای صحیح و کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع درکل کشور بتوان هزینه ها را کاهش داد، البته درحال حاضر دربرخی استان ها و نقاط کشور نظام ارجاع و پزشک خانواده اجرایی می شود اما هیچ موفقیتی حاصل نشده زیرا جایگاه پزشک درحد یک درج مهر در دفترچه بیمه بیمار کاهش پیدا کرده است.

رنجبرزاده با انتقاد از بی توجهی به استقرار تیم پزشکی در شبکه های بهداشت و درمان دربرخی استان ها ، افزود: انتظار می رود که وزارت بهداشت و درمان با انسجام کامل به حل مشکلات موجود در حوزه بهداشت و درمان با هدف ارتقاء کیفیت درمان و کاهش هزینه ها توجه کنند.

عضو هیات رییس مجلس با بیان اینکه دربرنامه ششم توسعه به نظام ارجاع و پزشک خانواده توجه شده است، تصریح کرد: اما برای اجرای این طرح ها به منابع اعتباری بسیار و امکانات نیاز است که دولت باید به این موضوع توجه ویژه کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رییس مرکز پژوهش های مجلس درجلسه علنی چندی پیش مجلس درگزارشی بااشاره به راهبردها و اولویت‌های مجلس دهم ، گفت: هزینه ها در حوزه سلامت در طول ۲۰ سال گذشته ۷۱ برابرشده است که لازم است برای کاهش هزینه ها نظام ارجاع و استفاده از پزشک خانواده مورد توجه قرار گیرد../

پایان پیام