عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مثبت ارزیابی کردن احیای سازمان امور اداری و استخدامی،گفت: سازمان امور اداری و استخدامی باید نگرانی ها از بابت عدالت در استخدام ها را حل کند.

به گزارش پایان نیوز،سیدحسن حسینی شاهرودی درباره تاثیرات احیای سازمان امور اداری و استخدامی،گفت: با تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی به سازمان های برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور شرایط در این رابطه به مانند اواخر دهه ۸۰ شد.

نماینده مردم شاهرود و میامی درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد: ادغام سازمان های مذکور درسال های گذشته باعث شده تمرکز کاری بیشتر روی موضوعات بودجه ای باشد.

 پرداخت حقوق های غیرمتعارف تکرار نشود

این نماینده مردم در مجلس دهم،افزود: باید پذیرفت درسال های گذشته دربرخی از عملکردهای نظام اداری فسادها و نابسامانی هایی در امور وجود داشته که امید است با احیای سازمان امور اداری و استخدامی، نظام اداری کشور کارآمد شود.

حسینی شاهرودی،افزود:سازمان امور اداری و استخدامی باید نگرانی ها از بابت عدالت در استخدام ها را حل کند.

عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:عدم تمرکز روی مسائل اداری باعث بی توجهی در پرداخت ها شد که به موضوعاتی مانند پرداخت  حقوق های غیرمتعارف منجر شده است که باید سازمان امور اداری و استخدامی به این مسائل رسیدگی کند./

انتهای پیام