معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرد: برای اجرای ۴۹ طرح بزرگ مصوب در بیست وهشتمین سفر استانی کاروان تدبیر و امید، دولت ۹ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال در آذربایجان غربی سرمایه گذاری می کند.

به گزارش پایان نیوز، محمدباقر نوبخت روز سه شنبه در حاشیه سفر رئیس جمهوری به آذربایجان غربی افزود: این میزان اعتبار در طول ۲ سال به طور ۱۰۰ درصد به استان اختصاص می یابد.

وی بیان کرد: این میزان اعتبار چهار برابر ظرفیت اعتبارات عمرانی استان است که می تواند تحرک اساسی در توسعه استان ایجاد کند.

وی اضافه کرد: با صرف این میزان اعتبار ۱۰ طرح مهم عمران شهری، ۲ طرح بزرگ کشاورزی، چهار طرح علمی و گردشگری، چهار طرح حمل و نقل، ۱۱ طرح ورزشی، ۱۱ طرح بهداشتی و درمانی و پنج طرح منابع آب اجرا می شود.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواستار تدوین برنامه ششم توسعه استان آذربایجان غربی براساس آمایش سرزمین شد و گفت: توسعه آذربایجان غربی به علت عقب ماندگی های گذشته نیازمند توجه ویژه است.

وی اضافه کرد: بر این اساس علاوه بر اعتبارات ویژه سفر ریاست جمهوری، دولت با افزایش ۴۱ درصدی میزان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان در سال جاری، یک هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال اعتبار به این استان اختصاص داده است.

نوبخت ادامه داد: همچنین از محل اعتبارات دو درصد درآمد نفت و گاز نیز با ۳۱ درصد افزایش اعتبار نسبت به سال گذشته، ۲ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال اعتبار به این استان اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: از محل اعتبارات توازن منطقه ای نیز برای رفع محرومیت و توازن بخشی این استان با ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، سه هزار و ۷۱۰ میلیارد ریال اعتبار به استان آذربایجان غربی اختصاص یافته است.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اختصاص این میزان اعتبار را نشانه توجه دولت به جبران عقب ماندگی های این استان عنوان کرد و افزود: امسال جایگاه استان با صرف این میزان اعتبار به شکل محسوسی ارتقا می یابد.

به گزارش ایرنا؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در جریان بیست وهشتمین دور سفرهای استانی کاروان تدبیر و امید به آذربایجان غربی سفر کرده است./

انتهای پیام