رئیس مجلس گفت: لیست اعداد و ارقام مربوط به یارانه‌ها برای بررسی به دیوان محاسبات ارائه می‌شود.

به گزارش پایان نیوز،  محمدباقر نوبخت در جلسه علنی امروز (شنبه ۱۱ دی ماه) مجلس درباره پیشنهاد محمد دهقان مبنی بر ایجاد بانک جامع اطلاعاتی و اختصاص یارانه به افراد تحت پوشش نهادهایی همچون بهزیستی و کمیته امداد گفت:پیشنهاد مطرح شده دو بخش دارد؛ در بخش نخست بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکلیف می‌شود که تا پایان سال ۹۶ پایگاه اطلاعاتی ایجاد کند تا هویت و توان اقتصادی افراد مشخص شود و با این اقدام شناسنامه‌ای از تمامی افراد تشکیل می‌شود.

سخنگوی دولت تصریح کرد:در بخش دوم پیشنهاد، با توجه به ایجاد پایگاه تعیین توان اقتصادی به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی که نیازمند دریافت یارانه هستند، یارانه نقدی پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه اختصاص یارانه نقدی به افراد کم بضاعت در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، گفت: اختصاص یارانه نقدی به افراد نیازمند اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تسریع کرده و به ایجاد اشتغال و تولید کمک می‌کند و قطعا یارانه افرادی که نیازمند هستند قطع نمی‌شود.

نوبخت با بیان اینکه امروز در مجلس دو حرف متفاوت به نمایندگان ارائه شد، تصریح کرد: از جنابعالی و دیوان محاسبات درخواست می‌کنم که گفته شود از ۸۰ هزار میلیارد تومان که ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود مابقی چه می‌شود؟

وی افزود: امروز اظهاراتی مبنی  بر اینکه ۴۰ هزار میلیارد تومان چه می‌شود، مطرح شد که بنده توضیح دادم بر اساس مجوزهای قانونی همانند آنچه که باید برای قیر پرداخت شود توزیع می‌شود؛ لذا از رئیس مجلس تقاضا دارم که از نهاد نظارتی مجلس یعنی دیوان محاسبات، کمیسیون تخصصی انرژی، اعداد و ارقام را که می‌توان مبنای شکل‌گیری اذهان عمومی شود را بررسی کرده و گزارش آن را به مجلس ارائه دهد.

لاریجانی در پاسخ به اظهارات نوبخت گفت: امروز دو لیست داده شده که به دیوان محاسبات ارائه می‌شود تا این اعداد و ارقام را بررسی کرده و به مجلس گزارش دهد.

انتهای پیام/