معاون اول رییس جمهوری، تصمیم نماینده ویژه رییس جمهوری موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی درخصوص ارجاع اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قرارداد های مربوط به طرح های عمرانی برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور را به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.

به گزارش پایان نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری تصمیم نماینده ویژه رییس جمهوری موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی درخصوص ارجاع اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قرارداد های مربوط به طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور را ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قرارداد های مربوط به طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران مندرج در این ابلاغیه برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور ارجاع می شود.

این مقرره با شماره ۶۰۲۶۰ مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۵ از سوی معاون اول رییس جمهوری به وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ شد.

انتهای پیام