حناچی طی حکمی سید مناف هاشمی را به عنوان مشاور توسعه منابع مالی پایدار خود منصوب کرد.

به گزارش پایان تیتر، پیروز حناچی شهردار تهران طی حکمی “سید مناف هاشمی” استاندار معزول گلستان را به عنوان مشاور خود در توسعه منابع مالی پایدار منصوب کرد.

 

سید مناف هاشمی در زمان وقوع سیل ویرانگر استان گلستان در آلمان به سر می برد، که عدم حضور وی در زمان بحران سیلاب سبب شد تا سرانجام پس از چند روز از وقوع سیلاب توسط جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برکنار شود.

پس از عزل او از استانداری گلستان مقرر شد تا به عنوان  رئیس سازمان مالیاتی منصوب شود که اعتراض افکار عمومی، مانع این اتفاق شد.

پیش از این نام مناف هاشمی در دوره‌ای که مسئول اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران بود، در لیست دریافت کنندگان املاک نجومی هم آمده بود.

پایان تیتر: حکم مناف هاشمی

پیروز حناچی شهردار تهران علاوه بر این  در ۱۰ حکم دیگر به صورت جداگانه مدیران و معاونان خود را به ریاست کمیته‌های پژوهشی منصوب کرد.

این در حالی است که در احکام صادر شده آمده است که با عنایت به تعهد تخصص و تجارب ارزشمند مدیران و با توجه به نظام نامه پژوهشی شهرداری تهران این انتصابات رخ داده است.

در حکم اول عبدالرضا گلپایگانی به عنوان رئیس کمیته پژوهشی و معماری منصوب شد.

شهردار تهران در گام بعدی میثم بصیرت را به عنوان رئیس کمیته پژوهشی راهبردی منصوب کرد.

حناچی در حکمی دیگر مجتبی یزدانی را به عنوان رئیس کمیته پژوهشی امور خدمات شهری و محیط زیست منصوب کرد، اما ابراهیم شیخ یکی دیگر از معاونین شهردار تهران بود که به عنوان رئیس کمیته پژوهشی توسعه منابع انسانی منصوب شد.

شهردار تهران همچنین در حکمی، صفا صبوری دیلمی را به عنوان رئیس کمیته پژوهشی مدیریت استانداردسازی عمرانی و زیرساخت‌های شهری منصوب کرد.

حناچی، رضا کرمی را هم از این انتصابات بی نصیب نگذاشت و وی را به عنوان رئیس کمیته پژوهشی مدیریت ایمنی و بحران منصوب کرد.

اما محمدرضا جوادی یگانه یکی دیگر از معاونین شهردار تهران بود که به عنوان رئیس کمیته پژوهشی امور اجتماعی و فرهنگی منصوب شد.

عبدالحمید امامی هم از سوی حناجی به عنوان رئیس کمیته پژوهشی امور مالی و اقتصاد شهری منصوب شد.

یکی دیگر از مدیرانی که امروز از سوی حناچی منصوب شد سکینه اشرفی بود که به عنوان رئیس کمیته پژوهشی مدیریت و برنامه ریزی حکم گرفت.

این در حالی است که محسن پورسیدآقایی هم از سوی شهردار تهران به عنوان رئیس کمیته پژوهشی حمل و نقل و ترافیک منصوب شد.

شهردار تهران در احکام صادر شده از معاونین خود خواسته است تا با نگاه دقیق علمی در راستای تحقق شعار تهران شهری برای همه و ارتقای خدمات به شهروندان نسبت به گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش گام بردارند.

انتهای پیام/