رئیس سازمان امور مالیاتی از سمت خود استعفا کرد بعنوان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شد.

به گزارش  پایان تیتر، سیدکامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از سمت خود استعفا کرد.

تقوی نژاد در حکمی به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شد.

 

انتهای پیام/