در آتش سوزی حسن آباد اسناد به جا مانده از آیت الله کاشانی و دکتر مصدق در آتش سوخت.

به گزارش پایان تیتر، سردفتر ۳۹ تهران با اشاره به حادثه آتش سوزی روز چهارشنبه میدان حسن آباد گفت: اسناد ارزشمندی از جمله سندهای مربوط به آیت الله کاشانی و دکتر مصدق نیز طعمه حریق شد.

پایان تیتر: دفترخانه حسن آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردفتر ۳۹ تهران با اشاره به حادثه اتش سوزی روز چهارشنبه میدان حسن آباد، تعداد دفاترجاری این دفترخانه را که در این حادثه از بین رفته است بیش از ۷۰۰ دفتر برشمرد و گفت: علاوه براین تعداد، اسناد ارزاشمندی از جمله سندهای مربوط به آیت الله کاشانی و دکتر مصدق نیز طعمه حریق شد.

علیرضا پناهی د، اجرای طرح ثبت الکترونیک اسناد را گام بسیار مهمی برای حفاظت اسناد مردم دانست و از اینکه این طرح بطور کامل اجرایی نشده است انتقاد کرد.

وی تعداد دفاتر قدیمی در تهران و کل کشور را قابل توجه دانست و افزود: خطر بروز حریق و آتش سوزی همیشه وجود دارد.

پناهی خاطرنشان کرد: هرچند با اجرایی شدن ثبت اسناد الکترونیک دغدغه از بین رفتن اسناد و مدارک مردم از بین رفته است اما همچنان از رییس جدید سازمان ثبت درخواست می کنیم اسکن دفاتر ثبت اسناد رسمی را در دستور کار این سازمان قرار دهد.

انتهای پیام/