معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به بدهی یکساله بیمه سلامت به بیمارستان‌ها، گفت: اصلاح بودجه ٩۵، بیمه سلامت را نجات می‌دهد.

به گزارش پایان نیوز، محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت گفت: بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت، به علت کاهش پرداختی از جیب مردم، بیمه ها موتور محرک بیمارستان‌ها شده اند، چرا که عمده اعتبارات بیمارستان ها از محل دریافتی بیمه‌ها تامین می‌شود.

وی با اشاره به نیاز بیمارستان‌ها به بیمه‌ها برای استمرار خدماتشان، افزود: به دلیل محدودیت اعتبار بیمه سلامت، بین ارائه خدمت و دریافت هزینه توسط بیمارستان فاصله یکساله ایجاد شده که این مطالبات فشار سنگینی به بیمارستان ها وارد می‌کند.

معاون درمان ادامه داد: خوشبختانه دولت در غالب اصلاح بودجه ٩۵، پیشنهادی را به مجلس تقدیم کرده تا اعتباری حدود پنج هزار میلیارد تومان به بیمه سلامت تخصیص پیدا کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ وی یادآور شد: اگر اصلاحیه تایید شود وضعیت مخاطره آمیز بیمارستان‌ها برطرف شده و این طرح ارزشمند تا حدودی به نتیجه می‌رسد.

انتهای پیام/