در جلسه علنی امروز مجلس با رای نمایندگان ایراد شورای نگهبان به طرح تشدید مجازات اسید پاشی رفع شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایان تیتر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز پارلمان به بررسی ایرادات شورای نگهبان درباره طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن پرداختند.

نمایندگان با اصلاح ماده ۱ این طرح مقرر کردند هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر با هر نوع میزان غلظت موجب جنایت بر نفس یا عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی الیه یا، ولی دم حسب مورد و رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود.

در ادامه نمایندگان برای رفع ایراد شورای نگهبان تبصره ۱۲ ماده ۲ این طرح را نیز حذف کردند.

در ماده ۲ آمده بود: هر گاه شخص مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالح اولیای دم قصاص اجرا نشود مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا وجه المطالبه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

تبصره ماده ۲ در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب اسیدپاشی ممکن نباشد طبق مقررات مواد ۴۳۵ و ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

انتهای پیام/