عضو کمیسیون حقوقی و قضایی از تصویب اضافه شدن ماده محدودیت مجازات اعدام قاچاق چیان مواد مخدر در قانون مربوطه خبر داد.

به گزارش پایان نیوز ، جلیل رحیمی جهان آبادی,عضو کمیسیون حقوقی و قضایی،  از تصویب اضافه شدن ماده محدودیت مجازات اعدام قاچاق چیان مواد مخدر در قانون مربوطه خبر داد و گفت: قانون اعدام قاچاق چیان طبق این ماده تنها مربوط به موارد حمل سلاح گرم، استفاده از آن و یا نیت استفاده و حمل مواد مخدر به صورت باند می شود.