دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره خبری مبنی بر اخراج یک دانشجوی دستیاری رشته طب اورژانس اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش پایان نیوز ، در اطلاعیه این دانشگاه آمده است: این فرد دستیار سال سه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است که یکبار نیز در آزمون ارتقا سال دو به سه مردود شده و عاقبت علیرغم عدم پیشرفت تحصیلی و کسب حداقل‌های نمرات درون بخشی در مهرماه ۹۵ با ارفاق خاص از طرف گروه آموزشی جهت جلوگیری از اخراج، برای ارتقا سال دو به سه دوره دستیاری معرفی شد. تمامی این تصمیمات توسط معاون آموزشی وقت به اطلاع وی رسیده و طی نامه‌ای در ۲۳ مهر ۹۵ به معاونت آموزشی دانشکده پزشکی نیز گزارش شده است.

این دانشجو بدون هرگونه اطلاع قبلی از مهرماه سال ۹۵ در بخش بالینی بیمارستان حضور پیدا نکرد. به دنبال غیبت وی مدیر گروه طب اورژانس دانشگاه در نامه‌ای به تاریخ ۲ دی ۹۵ غیبت وی را به معاونت آموزشی دستیاری و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی اطلاع داده و کسب تکلیف می‌کند. طبق روال قانونی معاونت مذکور طی نامه‌ای به تاریخ ۱۲ دی ۹۵ موضوع را به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه گزارش می‌کند.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: در ادامه معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز پس از بررسی‌های لازم و عدم حضور وی طی نامه‌ای به تاریخ اول اسفند ۹۵ به قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت حذف نام وی از آمار دستیاران این دانشگاه را به استناد ماده ۲۹ آیین نامه آموزشی دوره‌های دستیاری تخصصی اطلاع می‌دهد. بر حسب ماده مذکور ترک تحصیل، انصراف و انقطاع در دوران تحصیل بیش از یک ماه به دلایل غیر موجه، منجر به لغو دوره دستیاری خواهد شد.

نامبرده پس از غیبت طولانی مدت و اطلاع از حکم صادر شده، از طریق دبیرخانه شورای آموزش پزشکی موضوع را پیگیری می‌کند. این دبیرخانه طی نامه‌ای به تاریخ ۲۵ اسفند ۹۵ به دانشگاه اعلام می‌دارد که موضوع نامبرده مبنی بر بازگشت به تحصیل وی در کمیسیون ۷ نفره موارد خاص مطرح شده و طبق مفاد موضوع ۵۱ صورتجلسه کمیسیون مذکور با بازگشت وی درصورت موافقت شورای آموزشی آن دانشگاه موافقت شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: پس از دریافت این نامه مکاتبات لازم برای اخذ نظر گروه و دانشکده ارسال شده است و در مرحله رسیدگی است. چنانچه مستندات و ادله لازم برای موجه کردن غیبت وی توسط خود وی و یا نهادهای مسئول ارایه شود، مطمئنا در جریان رسیدگی مطمح نظر قرار خواهد گرفت.

پس از غیبت طولانی مدت و بدون اطلاع این دستیار، تمامی اقدامات انجام گرفته براساس روال‌های قانونی انجام شده است. مسئولین مختلف آموزشی گروه، دانشکده و دانشگاه در جریان علت غیبت وی نبوده اند و طبق تعهدات قانونی که وی داشته، باید همه مسیرهای اداری لازم طی می‌شده است. هیچ نهاد مسئولی نیز نه درخواستی برای اعزام ایشان برای کمک‌های داوطلبانه داشته و نه تاییدیه‌ای از این بابت صادر و ارایه شده است.