اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی، طی اطلاعیه‌ای ضوابط توزیع طرح ترافیک نشریات در سال ۹۶ را اعلام کرد.

متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

 

۱) اعطای سهیمه روزنامه ها، خبرگزاری ها و سایت های خبری، مانند سالهای گذشته مستقیما از طریق شهرداری انجام می شود.

۲) سهمیه طراح ترافیک هر نشریه به صورت زیر محاسبه می شود:

امتیاز کیفی × نظم در انتشار × عدد پایه برای دوره انتشار

عدد پایه برای هفته نامه، دو هفته نامه و ماهنامه به ترتیب ۵ و ۳ و ۲ سهمیه است؛ مشروط به آن که حداقل ۶ ماه از انتشار نشریه گذشته باشد.

نظم در انتشار، نسبت تعداد شماره اعلام وصول شده به تعداد شماره قابل انتظار (مطابق پروانه انتشار) در شش ماه اخیر است.

نتیجه محاسبه، به عددی بدون اعشار و نزدیک به عدد اصلی، تبدیل می شود.

۳) چنانچه دفتر مرکزی نشریه (مندرج در پروانه دارای اعتبار دفتر رسانه یا پروانه دفتر رسانه که تاریخ آن منقضی نشده باشد) در داخل محدوده اصلی طرح ترافیک واقع باشد، یک سهمیه اضافه می شود.

۴) چنانچه همکاران بیمه ای نشریه به تعدادی باشند که یارانه بیمه به نشریه تعلق بگیرد، یک سهمیه اضافه می شود.

۵) به سهمیه نشریاتی که موضوع آنها موارد حمایتی بسته ۹۵ است، یک عدد افزوده می شود.

۶) به دو ماهنامه ها و فصلنامه ها به شرطی، یک سهمیه تعلق می گیرد که امتیاز کیفی آنها بالاتر از ۸۰ باشد و به طور منظم منتشر شده باشند و حداقل ۳۰۰ مشترک (در طرح اشتراک) داشته باشند.

۷) به روزنامه ها و هفته نامه هایی که شهر تهران در گستره مصوب آنها نیست یا دفتر مرکزی آنها در تهران واقع نیست سهمیه ای تعلق نمی گیرد مگر آن که پروانه دفتر نمایندگی تهران داشته باشند و ضمنا امتیاز کیفی آنها بیش از ۷۵ باشد.

۸) تخلفات از مشخصات پروانه ای، انتشار ویژه نامه های غیرقانونی و نداشتن فهرست بیمه (برای نشریات مشمول) سهمیه نشریه را منتفی می کند.

۹) سهمیه نشریات دولتی یا متعلق به بخش عمومی، مشروط به مازاد ماندن از کل سهمیه ها است.

۱۰) درخواست ها به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه جامع رسانه های کشور، از زمان باز شدن سایت شهرداری و دریافت کد رهگیری (tehran.ir)، پذیرش می شود.(مهلت ثبت درخواست یکماه بعد از باز شدن سایت شهرداری)

۱۱) چنانچه سهمیه اعلامی شهرداری برای نشریات کمتر از مجموع درخواست ها باشد، همه درخواست ها تسهیم به نسبت می شوند.

۱۲) در راستای شفافیت، فهرست نهایی بعد از دریافت طرح، به تفکیک نام نشریه، نام مالک، نوع و مدل خودرو منتشر می‌‌شود.