به گزارش پایان نیوز، در پی بروز زلزله تهران، موجب ایجادبستری برای افرادسودجو شده است و به همین منظورموسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و مرکز لرزه نگاری کشوری اطلاعیه ای به شرح زیرمنتشرنموده است:

اخیرا برخی با سوء استفاده از نام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و مرکز لرزه نگاری کشوری این موسسه اقدام به راه اندازی کانال های جعلی در فضای مجازی و انتشار اخبار می نمایند.

به اطلاع میرساند این افراد و کانال های یاد شده هیچ ارتباطی با موسسه ژئوفیزیک و مرکز لرزه نگاری کشوری نداشته و ندارند.
توصیه میشود مخاطبان گرامی از عضویت در آنها خودداری و پست های مربوطه را منتشر نکنند.

موسسه ژئوفیزیک ضمن هشدار به افراد و ادمین کانال های جعلی و غیر رسمی، حق پیگیری از طریق مراجع قضایی را برای خود محفوظ میداند.

آدرس کانال رسمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، مرکز لرزه نگاری کشوری و صفحات رسمی در شبکه های اجتماعی در ادامه آمده است.

@IranianSeismologicalCenter
Geophysics.ut.ac.ir
Irsc.ut.ac.ir