وزیر نفت در احکامی جداگانه، اعضای جدید هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران را منصوب کرد.

به گزارش پایان نیوز به نقل از شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی(شانا)؛ بیژن زنگنه، وزیر نفت، امروز (یکشنبه، ٢١ شهریورماه) در احکام جداگانه ای جعفر حیدر اصفهانی و حسن منتظر تربتی را به عنوان اعضای اصلی و بهزاد بابازاده را به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره شرکت ملی گاز منصوب کرد.

متن احکام وزیر نفت به شرح زیر است:

جناب آقای حسن منتظر تربتی
با عنایت به حسن تجربه و تخصص جنابعالی، به استناد ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوبه ٩١/٢/١٩ مجلس شورای اسلامی و مواد ١٧ و ١٨ اساسنامه شرکت ملی گاز ایران، حسب اختیار تفویضی به اینجانب در جلسه مورخ ١٣٩٢/۵/٢٧ مجمع عمومی این شرکت، به موجب این حکم به سمت «عضو اصلی هیات مدیره » برای مدت سه سال منصوب می شوید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و تعامل با سایر اعضای هیات مدیره و کارکنان صدیق و وظیفه شناس آن شرکت در انجام امور و اهداف عالیه شرکت موفق و موید باشید.

 

جناب آقای جعفر حیدر اصفهانی
با عنایت به حسن تجربه و تخصص جنابعالی، به استناد ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوبه ٩١/٢/١٩ مجلس شورای اسلامی و مواد ١٧ و ١٨ اساسنامه شرکت ملی گاز ایران، حسب اختیار تفویضی به اینجانب در جلسه مورخ ١٣٩٢/۵/٢٧ مجمع عمومی این شرکت، به موجب این حکم به سمت «عضو اصلی هیات مدیره» برای مدت سه سال منصوب می شوید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و تعامل با سایر اعضای هیات مدیره و کارکنان صدیق و وظیفه شناس آن شرکت در انجام امور و اهداف عالیه شرکت موفق و موید باشید.

 

جناب آقای بهزاد بابازاده
با عنایت به حسن تجربه و تخصص جنابعالی، به استناد ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوبه ٩١/٢/١٩ مجلس شورای اسلامی و مواد ١٧ و ١٨ اساسنامه شرکت ملی گاز ایران، حسب اختیار تفویضی به اینجانب در جلسه مورخ ١٣٩٢/۵/٢٧ مجمع عمومی این شرکت، به موجب این حکم به سمت «عضو علی البدل هیات مدیره» برای مدت سه سال منصوب می شوید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و تعامل با سایر اعضای هیات مدیره و کارکنان صدیق و وظیفه شناس آن شرکت در انجام امور و اهداف عالیه شرکت موفق و موید باشید./
انتهای پیام