اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در دوره دهم مشخص شد.

به گزارش پایان نیوز؛ اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مشخص شد، که اسامی ۲۳ عضو در مجلس دهم به شرح ذیل است:

۱-محمدرضا عارف

۲-کارن خانلری

۳-قاسم احمدی لاشکی

۴-اسفندیار اختیاری

۵-اسدالله عباسی

۶-محمود نگهبان سلامی

۷-محمد قمی

۸-فریده اولاد قباد

۹-سید محمد باقر عبادی

۱۰-فاطمه سعیدی

۱۱-سید جواد ساداتی نژاد

۱۲-میر حمایت میرزاده

۱۳-محمد بیرالوندی

۱۴-احد آزادی خواه

۱۵-داوود محمدی

۱۶-محمود صادقی

۱۷-جبار کوچکی نژاد

۱۸-فرهاد فلاحتی

۱۹-محمد مهدی زاهدی

۲۰علیرضا سلیمی

۲۱-محمد جواد فتحی

۲۲-محمد باسط دورازهی

۲۳- سید محمد جواد ابطحی./

انتهای پیام