نماینده مردم آباده در خانه ملت، از تعیین اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش پایان نیوز؛ رحیم زارع از مشخص شدن اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دهم خبر داد، که اعضای این کمیسیون به شرح زیر است:

 1. عامر کعبی
 2. فرید موسوی
 3. رحیم زارع
 4. محمدرضا پورابراهیمی
 5. سید تقی کبیری
 6. محمود بهمنی
 7. الیاس حضرتی
 8. احد امیرآبادی فراهانی
 9. محمد حسین حسین زاده بحرینی
 10. شهاب نادری
 11. عین االه شریف پور
 12. کاظم دلخوش
 13. حمدالله کریمی
 14. ناصر موسوی لارگانی
 15. فاطمه حسینی
 16. علی اصغر یوسف نژاد
 17. محمد حسن نژاد
 18. علی اکبر کریمی
 19. محمود شکری
 20. قرجه طیار
 21. سید حسن حسینی
 22. معصومه آقاپور
 23. احمد محمدی انارکی./

انتهای پیام