چند زن جوان که منشی یکی از پزشکان معروف در آبادان بودند مدعی سو استفاده شیطانی از سوی این دکتر شدند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایان تیتر، در پی ادعاهای ۷زن که همگی آنها منشی یک از پزشکان معروف در آبادان بودند مبنی بر اینکه توسط دکتر مرد مورد اذیت و آزار و سواستفاده اخلاقی قرار گرفته اند که برخی از این زنان که نخواستند نامی از آنها برده شود ضمن گفتگو با خبرنگار رکنا اظهار داشتند این دکتر بسیار معروف است از آنها سواستفاده شوم کرده است.

این زنان مدعی هستند دکتر از آنها برای کار کردن سفته گرفته بود و به همین دلیل نیز از آنها سواستفاده غیراخلاقی کرده است .

این زنان گفتند پیام هاو فیلم های غیراخلاقی که دکتر برای شان می فرستاد هنوز در گوشی هایشان به عنوان مدرک موجود است و آنها به دلیل اینکه نمی خواستند خانوادهای شان از نیت شوم دکتر باخبر شوند بدون اینکه حق حقوق شان رادریافت کنند از مطب دکتر بیرون می آمدند.

آنها به خاطر آبرو و سفته ای که دست دکتر پلید داشتند مجبوربه سکوت شدند و هیچ گونه شکایتی صورت نگرفته است.

این زنان تنها به واحد نظارت سازمانی که دکتر کار می کرد اطلاع دادند تا با این دکتر برخورد صورت گیرد لازم به ذکراست چندین فیلم نیز از این دکتر موجود است که وی در حال درمان زنانی است که به صورت کاملا عریان جلوی وی روی تخت دراز کشیده اند که با توجه به ادعای تایید نشده این ۷زن موضوع درخوزستان درحال بررسی است.

علی رنجکش

منبع: رکنا

انتهای پیام/