موهبتی گفت: با وجود تصویب قانون بیمه شدن اجباری، تعداد قابل توجهی از مردم تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند.

به گزارش پایان تیتر، طاهر موهبتی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت صبح امروز در همایش کنفرانس بیمه سلامت که در بیمارستان قلب شهید رجایی برگزار شد، اظهار کرد: امروزه در حوزه‌های مختلف در بیمه سلامت دچار نقص جدی هستیم که در بخش‌های مختلف کشور توجه جدی به تولید دانش به خوبی دیده شده، اما در حوزه بیمه سلامت به این موضوع به خوبی توجه نشده است.

وی ادامه داد: امروزه ما شاهد این هستیم که مقالات علمی و تولید علم دانش بسیاری از مشکلات را حل کرده است و هر روز ما شاهد مسائل جدید‌تری هستیم به طوریکه در سالیان گذشته در بیمه‌های اجتماعی موضوع مستمری بگیران معنایی نداشت، اما در حال حاضر یکی از مشکلات بیمه‌های اجتماعی منابع مالی است که متاسفانه مصارف بر منابع پیشی گرفته است.

موهبتی تاکید کرد: ما باید روش‌هایی مبتنی بر علم و دانش داشته باشم که مرکز تحقیقات ملی بیمه سلامت نیز با این هدف راه اندازی شده و با حمایت نمایندگان مجلس یک ردیف بودجه جداگانه برایش اختصاص پیدا کرده است.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت بیان کرد: بیمه سلامت حدود ۴۰ میلیون نفر را تحت پوشش خود قرار داده که این کار با کمک کمیته امداد امام خمینی انجام شده، اما امروزه یکی از مشکلات ما افراد مجهول‌الهویه هستند که فاقد هرگونه بیمه در کشور زندگی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه هیچ مانعی برای بیمه شدن در ایران نیستت و قانون بیمه اجباری سلامت به تصویب رسیده افزود: اگر ارزیابی وسع به خوبی انجام شود تا کم‌ترین خدشه به خدمات ارائه شده به مردم وارد شود ما بسیاری از مشکلات را نخواهیم داشت و خوشبختانه طی ۴ دهه بعد از پیروزی انقلاب اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.

موهبتی ادامه داد: در حال حاضر ۳۴ میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند که از بین آن‌ها ۲ میلیون نفر جزو افراد روستایی هستند

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت گفت: در سال گذشته ۴ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشتیم که اگر دولت در حدود ۸ هزار میلیارد تومان اوراق چاپنمی‌کرد بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسید.

درحال تکمیل…