نماینده مردم اهواز در مجلس، با بیان اینکه افزایش تولید خرما با کاهش هزینه های تولید و تامین بهینه منابع آبی میسر می شود،گفت: انتقال آب از سرشاخه های کارون اثرات منفی بر وضعیت کشاورزی استان خوزستان گذاشته است.

به گزارش پایان نیوز، همایون یوسفی ، در خصوص وضعیت تولید و صادرات خرما، گفت: به صرفه بودن تولید خرما نیازمند ایجاد منابع آبی بهینه و نهاده های کشاورزی ارزان  قیمت است، بنابراین  زمانی که مولفه های اولیه تولید رعایت شود می توان در راستای صادرات خرما نیز تولید ثروت کرد.

نماینده مردم اهواز ،باوی، حمیدیه و کارون درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه  انتقال آب از سرشاخه های کارون اثرات منفی بر وضعیت کشاورزی این حوزه انتخابیه گذاشته است،گفت:  تولید خرما هزینه های  بسیاری در پی دارد، بنابراین  برای حمایت از  تولید خرمایی با کیفیت استان خوزستان باید تدابیر بهینه ای اندیشده شود.

افزایش تولید خرما با کاهش هزینه های  تولید میسر می شود

وی با بیان اینکه افزایش تولید خرما با کاهش هزینه های  تولید میسر می شود، ادامه داد: برای حضور سرمایه گذاران و تاجران کشاورزی در  کنار کشاورزان باید صادرات و تولید خرما برای کشاوز و تاجر در یک راستا صرفه اقتصادی داشته باشد تا انگیزه کشاورز در  تولید  و سرمایه گذار در صادرات افزایش  یابد.

یوسفی، افزود:  به صرفه بودن  تولید خرما نیازمند ایجاد منابع آبی بهینه و نهاده های کشاورزی ارزان  قیمت است بنابراین زمانی که مولفه های اولیه تولید رعایت شود، می توان در راستای صادرات خرما نیز تولید ثروت  کرد.

وزارت نیرو با ورود قاطع  مشکلات کم آبی کشاورزان را برطرف کند

وی ادامه داد: بسته بندی دانه ای خرما به طریق استاندارهای بین المللی می تواند فضای رقابتی صادراتی بسیار کارآمدی برای ما ایجاد کند البته صادرات بهینه خرما نیازمند  تعیین نرخ  رقابتی  صادراتی است.

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه انتقال آب از سرشاخه های کارون  به استان های مرکزی مشکلات عدیده ای برای کشاورزان ایجاد کرده  است، گفت:  اثرات منفی انتقال آب  از سرشاخه های کارون در صنعت کشاورز ی این حوزه انتخابیه  مشهود است بنابراین  جا دارد وزارت نیرو با ورود قاطع  مشکلات کم آبی کشاورزان را برطرف کند.

پایان پیام