رییس کمیته رفاه و تامین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس دهم اعم از هیات رییسه و اعضای این کمیسیون به منظور اعتلای رسالت و اهداف این کمیسیون ، سفرهای استانی خودرادرجهت بررسی وضعیت زیرمجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز نموده است و در این سفر تمامی مشکلات و یا نیازهای این مجموعه ها موردبررسی و ارزیابی کارشناسی قرار خواهد گرفت.

دکتررسول خضری در گفتگوی اختصاصی باپایان نیوز گفت: دراولین روز سفر استانی ، جلسات متعدد و فشرده ای برگزار خواهد شدکه با نشست مشترک استاندار و مدیران اجرایی استانی زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی آغاز خواهد شد .

رییس کمیته رفاه و تامین اجتماعی کمیسیون اجتماعی افزود: یکی دیگر از برنامه های از پیش تعیین شده در اولین سفر استانی بازدید از مرکز مدیریت بحران اجتماعی طلاق در مشهد مقدس می باشد .

وی درپایان گفت: جلسه ارایه سیاست ها وطرح ها و برنامه های اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در محل سازمان فنی و حرفه ای استان توسط دکتر منصوری معاون توسعه کار افرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار خواهد شد و در ادامه این جلسات، نشست مشترکی نیز با شهردارمشهد به منظور هم افزایی بیشتر برگزار خواهد شد.