تصویری از پیکرهای سوخته‌ منتشر شده که به دلیل دلخراش بودن تصاویر مات شده است

تصویری از پیکر شهید سپهبد قاسم سلیمانی منتشر شده که به دلیل دلخراش بودن تصاویر مات شده است .