نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس با بیان اینکه نبود سردخانه بهینه فاسد شدن پرتقال را درپی دارد،گفت:میوه های قاچاق در صورت شناسایی باید از چرخه مصرف خارج شوند،زیرا این نوع میوه ها می توانند آفات و بیماری ها را وارد کشورکنند.

به گزارش پایان نیوز، رسول خضری درباره وضعیت محصول پرتقال درکشور،گفت:ما نیازی به واردات محصولی همچون  پرتقال به هیچ وجه به کشور  نداریم  بلکه می توان با برنامه ریزی بهینه این محصول  را  به نحو اصولی  و با رعایت  استانداردهای بین المللی روانه بازار صادراتی کنیم.

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما با توجه  به موقعیت جغرافیایی کشورمان  در چهارفصل میتوانیم  تولیدات باکیفیت کشاورزی را رقم بزنیم،تصریح کرد:می توان با یک برنامه مدون همواره تراز کشاورزانمان  را در راستای تولید داخلی و صادرات بهینه مثبت کنیم.

 خضری افزود:نیازمند سردخانه های مدون برای نگهداری محصولی همچون  پرتقال  هستیم،زیرا تولید ما در این راستا بسیار بالا است  و درصورتی که نتوانیم محصول را با رعایت اصول استاندارد نگهداری و ذخیره کنیم،بدیهی است که  این محصول که می تواند برای ما درآمد اقتصادی  بهینه در برداشته باشد،بدون حتی ذره ای درآمد  فاسد خواهد شد.

وی ادامه داد:آفات و برخیی بیماری ها می تواند  با میوه های قاچاق  وارد کشور  شوند،زیرا سلامت مردم امری مهم است و از همین رو فرآیند زنجیره محصولات کشاورزی برای اینکه باسلامت تغذیه شهروندان در ارتباط  است،باید در اولویت  قرار بگیرد.

عضوکمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه  ما در زمینه وضعیت محصول پرتقال با ضعف مدیریتی  روبرو هستیم، یادآورشد: بسته بندی و نگهداری  پرتقال نیازمند سردخانه های مدرن است  تا  کشاورز بتواند محصول  را در  محیطی مناسب نگهداری کند تا در زمان مقرر برای فروش روانه بازار مصرف کند./

پایان پیام