دیدار تیم های فوتبال ایران و ازبکستان با پیروزی و صعود تیم ملی کشورمان به جام جهانی پایان یافت.

به گزارش  پایان نیوز ،  دیدار تیم های ایران و ازبکستان در چارچوب مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ در ورزشگاه آزادی آغاز شد.

ایران یک - ازبکستان صفر/آغاز جدال ایران برای به دست آوردن بلیط روسیه
ترکیب ایران:
علیرضا بیرانوند، سید جلال حسینی، مرتضی پورعلی‌گنجی، رامین رضاییان، میلاد محمدی، سعید عزت‌اللهی،علی کریمی،علیرضا جهانبخش،مهدی طارمی، مسعود شجاعی،سردار آزمون
سرمربی: کارلوس کی روش
ترکیب ازبکستان:
لوبانوف، ایسمایلوف، کریمتس، عبدالخولیکوف، سرگف، احمدوف، شومورودوف، افونین، حیدروف، آندرف، شوراخمدوف
سرمربی: ساموئل بابایان
 دقایق حساس بازی:
دقیقه ١:سانتر مسعود شجاعى روى دروازه ازبکستان که در نهایت لوبانف توپ را در آغوش گرفت .
 دقیقه ١:داور به سود تیم ازبکستان کرنر اعلام کرد که این توپ از روى دروازه ایران دفع شد
دقیقه ٢:بازیکن شماره ١۶ ازبکستان مصدوم شد و به بیرون زمین بازى رفت.
 دقیقه ۴:حمله شاگردان کى روش در میانه میدان که در نهایت توپ توسط شماره ٢٠ ازبکستان دفع شد.
 دقیقه ۵:حمله بازیکنان ایران روى دروازه ازبکستان که در نهایت توپ راهى کرنر شد.
 دقیقه ۵:بازیکنان ایران با ارسال توپ از روى نقطه کرنر موفق نشدند توپ را در چارچوب دروازه قرار دهند.
 دقیقه ٨ :جهانبخش بازیکن استقلال روى شماره ٢٠ ازبکستان خطا انجام داد.
 دقیقه ٩:با ارسال توپ از روى نقطه کرنر در نهایت سید جلال حسینى با ضربه سر توپ را به بالاى دروازه ازبکستان زد.
 دقیقه ١۵:بازیکن شماره ٢٣ ازبکستان روى محمدى بازیکن ایران خطا انجام داد.
دقیقه ١۶:حمله طارمى روى دروازه ازبکستان که در نهایت توپ از کنار دروازه با فاصله به بیرون رفت.
دقیقه ١٨:بازیکن شماره ٧ ازبکستان روى شجاعى خطا کرد که داور ضربه آزاد اعلام کرد.
 دقیقه ١٨ :ضربه آزاد بازیکنان ایران روى دروازه ازبکستان با دفع حریف به میانه میدان برگشت داده شد.
دقیقه ٢٠ : سانتر بلند محمدى روى دروازه ازبکستان در نهایت توپ با ارسال بازیکن ایران در دستان لوبانف قرار گرفت.
دقیقه ٢٢ :خطاى على کریمى روى بازیکن شماره ١٧ از سوى داور اعلام شد.
دقیقه ٢٢:حمله سردار آزمون باعث شد ایران به اولین گل این دیدار برسد.
دقیقه ٢۴:خطاى مهدى طارمى روى بازیکن شماره ٢٢ ازبکستان اعلام شد.
دقیقه ٢۴:مصدومیت جهانبخش باعث شد مداوا روى این بازیکن انجام شود.
دقیقه ٢٧:خطاى شماره ١٧ ازبکستان روى جهانبخش که داور این دیدار اولین کارت زرد را به بازیکن ازبکى نشان داد.
دقیقه ٣٠:فرصت استثنائى براى بازیکن شماره ٢٣ ازبکستان روى دروازه ایران که سید جلال حسینى توپ را از منطقه خطر دور کرد.
دقیقه ٣٣:شوت محکم سعید عزت الهى روى دروازه ازبکستان که این توپ با فاصله زیاد از بالاى دروازه لوبانف به بیرون رفت.
 دقیقه ٣۴:شوت بازیکن شماره ١۴ ازبکستان از بالاى دروازه بیرانوند به بیرون رفت.
 دقیقه ٣۵:خطاى میلاد محمدى روى شماره ٢٣ ازبکستان از سوى داور اعلام شد.
 دقیقه ٣۶:سانتر سرگیف بازیکن ازبکستان روى دروازه ایران تبدیل به کرنر شد.
 دقیقه ٣۶:ضربه کرنر بازیکنان ازبکستان در نهایت در دستان بیرانوند قرار گرفت.
دقیقه ٣٩:حمله بازیکن شماره ٢٠ ازبکستان روى دروازه ایران که در نهایت توپ به میانه میدان برگشت داده شد.
دقیقه ٣٩:خطاى بازیکن شماره ٢٢ ازبکستان روى محمدى از سوى داور اعلام و یک ضربه کرنر براى ایران در نظر گرفته شد.
 دقیقه ۴٠:ارسال بلند شجاعى از روى نقطه کرنر که این توپ توسط سر حریف به میانه زمین برگشت داده شد.
دقیقه ۴۴:شوت خطرناک مهدى طارمى از کنار دروازه ازبکستان به بیرون رفت.
٢ دقیقه وقت اضافه از سوى داور بازى براى نیمه اول اعلام شد.
 دقیقه ۴۵+٢:سانتر محمدى براى آزمون که واکنش لوبانف روبرو شد.
دقیقه ۴۵+٣:ضربه خطرناک بازیکن ازبکستان که در نهایت توپ از کنار دروازه به بیرون رفت.
دقیقه ۴۶:ارسال بلند بازیکن ازبکستان روى درازه ایران که در نهایت داور بازى آفساید اعلام کرد.
دقیقه ۴۷: اعلام پنالتی برای ایران با خطایی که روی طارمی انجام شد.
دقیقه ۴٨:پنالتى توسط شجاعى بازیکن ایران زده شد که توپ از بالاى دروازه به بیرون رفت.
دقیقه ۴٩:حمله شاگردان کى روش که توپ توسط سر حریف به میانه هاى میدان برگشت داده شد.
دقیقه ۴٩ :حمله دوباره بازیکنان ایران که باز هم توپ توسط حریف دفع شد.
 دقیقه ۵٠ :ارسال کرنر براى بازیکنان ارسال از سوى داور اعلام شد.
 دقیقه ۵١:ارسال بازیکنان ایران از روى نقطه کرنر که کاپیتان أزبک ها توپ را دفع کرد.
 دقیقه ۵٢:شماره ١٧ ازبکستان جاى خود را به شماره ١٠ سردار رشیدف داد.
 دقیقه ۵۴:سعید عزت الهى دچار مصدومیت شد که مداواى این بازیکن در خارج از زمین بازى انجام شد.
دقیقه ۵۵ :سانتر بازیکن ازبکستان روى دروازه ایران که توپ از بالاى دروازه به بیرون رفت.
دقیقه ۵۵:خطاى شماره ٢ ازبکستان روى وحید امیرى از سوى داور اعلام شد.
 دقیقه ۵۶:سانتر بلند شجاعى روى دروازه ازبکستان که داور بازى آفساید مهدى طارمى را اعلام کرد.
دقیقه ۶٠:ارسال بلند امیرى که در نهایت بازیکن ازبکستان توپ را با ضربه سر دفع کرد.
دقیقه ۶١:خطاى بازیکن شماره ١۴ ازبکستان روى شجاعى که داور بازى ضربه ایستگاهى اعلام کرد.
دقیقه ۶٢:سانتر بلند شجاعى براى آزمون که توپ این بازیکن به طور خطرناک از کنار دروازه ازبکستان به بیرون رفت.
 دقیقه ۶٣:حمله شاگردان کى روش روى دروازه ازبکستان که بازیکن حریف توپ را دفع کرد.
دقیقه ۶۵:خطاى شماره ٩ ازبکستان روى شجاعى از سوى داور اعلام شد.
دقیقه ۶۵:شماره ٢۴ ازبکستان جاى خود را به ماشاریپوف داد.
دقیقه ۶۶:سانتر بلند شجاعى با ضربه سر بازیکن ازبکستان دفع شد.
دقیقه ۶٧:ارسال شجاعى روى دروازه ازبکستان که این توپ از بالاى دروازه لوبانف به بیرون رفت.
دقیقه ۶٩:شجاعى جاى خود را به دژاگه داد.
دقیقه ۶٩:بازوبند شجاعى بر دستان سید جلال حسینى بسته شد.
دقیقه ٧۴:خطاى آزمون روى بازیکن شماره ٧ ازبکستان که داور بازى یک کارت زرد به بازیکن ایران نشان داد.
دقیقه ٧٩:حمله بازیکنان ایران و سانتر وحید امیرى که در نهایت توپ با ضربه سر مهدى طارمى به بیرون رفت.
دقیقه ٨٠:بازیکن شماره ٧ ازبکستان دچار مصدومیت شد.
 دقیقه ٨٢:سانتر بلند دژاگه روى دروازه ازبکستان که در نهایت بازیکن ازبکى توپ را از منطقه خطر دور مى کند.
دقیقه ٨۴:ارسال بلند بازیکنان ایران براى طارمى که داور بازى آفساید این بازیکن را اعلام کرد.
دقیقه ٨۶:ارسال بلند بازیکنان ازبکستان روى دروازه ایران که بیرانوند توپ را در آغوش گرفت.
دقیقه ٨٧:پاس سردار آزمون به طارمى که در نهایت این بازیکن با دریبل تماشایى دومین گل ایران را به ثمر رساند.
 دقیقه ٨٩:طارمى جاى خود را به رضا قوچان نژاد داد.
٣ دقیقه وقت اضافه از سوى داور براى نیمه دوم اعلام شد.
دقیقه ٩٠+١:حمله بازیکنان ازبکستان که در نهایت مدافعان ایران توپ را به میانه میدان برگشت دادند.
دقیقه ٩٠+٢:خطاى شماره ٢٢ ازبکستان روى وحید امیرى که در نهایت داور بازى کارت زرد به بازیکن ازبکى نشان داد.
 حواشی بازی:
سید جواد هاشمی، هنرمند کشورمان در ورزشگاه حاضر شد.
ایران یک - ازبکستان صفر/آغاز جدال ایران برای به دست آوردن بلیط روسیه
 تعویض اجباری برای ازبکستان

در دقیقه ۳ بازی، استانیسلاف آندروف یکی از بازیکنان تیم ملی ازبکستان دچار مصدومیت شد و توسط کادر پزشکی به خارج از زمین منتقل شد.نکته جالب اینکه یکی از پزشکان تیم ملی فوتبال ایران لحظه خروج این بازیکن از زمین، بالای سر او حاضر شد و با برانکارد او را تا کنار نیمکت ازبکستان همراهی کرد.

شدت مصدومیت این بازیکن به حدی بود که سرمربی ازبکستان در دقیقه ۶ مسابقه مجبور شد کاشیموف را به جای وی به زمین بفرستد.

 با گذشت حدود پنج دقیقه از شروع دیدار ایران و ازبکستان همچنان تماشاگران در حال ورود به ورزشگاه بودند و در مقابل درب های ورودی ورزشگاه ترافیک شدیدی ایجاد شده بود.
 حدود ۱۰هوادار ازبکستانی پشت دروازه علیرضا بیرانوند مستقر هستند.
در صحنه‌ای، کارلوس کی‌روش از شدت ناراحتی و عصبانیت، بطری آبی که در کنار زمین وجود داشت را محکم به روی زمین کوبید.
 برادر مرحوم هادی نوروزی هم برای دیدن بازی به ورزشگاه آمد.
 نکته جالب نیمه اول مربوط به سرمربیان ۲ تیم است به طوری که ساموئل بابایان با شور و شعف خاصی در کنار زمین حضور دارد اما کی روش در شانزده دقیقه ای که از بازی سپرده حتی یک بار هم به لب خط نیامده است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، در جایگاه ویژه و در کنار وزیر ورزش حضور یافت.
ایران یک - ازبکستان صفر/آغاز جدال ایران برای به دست آوردن بلیط روسیه
در دقیقه ۲۵ و پس از توقف چند دقیقه ای بازی به دلیل مصدومیت جهانبخش،کی روش سردار آزمون،سعید عزت اللهی را به لب خط فرا خواند و نکات فنی را به آن ها گوشزد کرد.
 پس از گل نخست تیم ملی ایران که توسط سردار آزمون به ثمر رسید هواداران شروع به تشویق ایسلندی کردند.
 مهدی تاج و هدایت الله مبینی که در جایگاه CIP حضور دارند پس از گل نخست ایران به شدت خوشحالی کردند.
 محمد حسین میثاقی مجری برنامه فوتبال ۱۲۰هم وارد جایگاه خبرنگاران شد.
پس از خطای زشت وادیم آفونین هافبک ازبکستان روی بازیکن ایران هواداران او را هو کردند.البته این پایان ماجرا نبود داور عمانی هم یک کارت زرد به این بازیکن نشان داد.
تعدادی از هواداران بلیت جایگاه ویژه را در دست دارند اما به دلیل نبود جا ماموران از ورود آن ها به این جایگاه ممانعت کردند.
ارسلان قاسمی بازیگر جوان کشورمان که برای دیدن بازی ایران و ازبکستان به ورزشگاه آمده بود  برای نشستن جایی پیدا نکرد از طرفی از ورود وی به جایگاه VIP هم ممانعت به عمل آمد.
بلند گوی ورزشگاه خبر حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور را در ورزشگاه اعلام کرد که همین موضوع سبب شد تا هواداران او را به شدت تشویق کنند.
ایران یک - ازبکستان صفر/تنها یک نیمه انتظار تا صعود ایران به جام جهانی
علیرضا جهانبخش که در اوسط نیمه اول دچار مصدومیت شده بود مصدومیتش جدی به نظر می رسد و قرار است وحید امیری جایگزین او شود.
در بین ۲ نیمه سرودهای انقلابی و شاد در ورزشگاه آزادی پخش شد.
پس از اعلام پنالتی به سود تیم ایران توسط داور عمانی ورزشگاه به مرز انفجار رسید،این در حالی است که با گذشت چند دقیقه از شروع نیمه دوم هواداران همچنان در حال ورود به ورزشگاه هستند.
هدر رفتن پنالتی مسعود شجاعی سبب شد تا هواداران و همچنین مسئولان حاضر در جایگاه ویژه به شدت افسوس بخورند.
ایران یک - ازبکستان صفر/تنها یک نیمه انتظار تا صعود ایران به جام جهانی
عادل فردوسی پور در ابتدای نیمه دوم وارد جایگاه CIPشد تا خود را برای گفت و گو با اسحاق جهانگیری و وزیر ورزش و جوانان آماده کند.
 جهانگیری خوش و بش گرمی با فردوسی پور داشت.
یکی از نکات جالب توجه دیدار ایران و ازبکستان حضور یک خبرنگار ژاپنی در جایگاه خبرنگاران است.
در بین ۲ نیمه محمد دادکان، سجادی، داریوش مصطفوی و پهلوان با بدرقه تاج ورزشگاه را ترک کردند.
 مسعود شجاعی، کاپیتان تیم ملی در پایان نیمه اول برای لحظاتی کوتاه با داور مسابقه شروع به صحبت کرد.
اعتراض های کارلوس کی روش در نیمه دوم به داور این بازی منجر به ایجاد حواشی خاصی شد.
سردار آزمون با کارت زردی که در این بازی دریافت کرد دیدار بعدی ایران مقابل کره جنوبی را از دست داد.
هنگامی که داور به سود ایران اعلام کرد طارمی دوان دوان به سمت لوبانوف رفت و در گوشی صحبتی را به گلر تیم ملی ازبکستان انجام داد که این صحبت با خنده طرفین همراه بود.
یک هلی شات از بالا بازی را برای دقایقی فیلمبرداری کرد. این در حالی است که طبق قانون این کار ممنوع است.
پس از ورود دژاگه به زمین هواداران او را تشویق کردند.
 حواشی پس از بازی:
کی روش پس از پایان بازی ماکت کاپ قهرمانی جام جهانی را بالای سر برد و سپس آن را به بازیکنانش تحویل داد.

بازیکنان تیم ملی به جشن و پایکوبی پرداخته و برخی افراد هم پرچم ایران را در کنار زمین اهتزاز در آوردند.

کی روش و شاگردانش در وسط زمین تشویق ایسلندی انجام دادند.

چند بازیکن تیم ملی سرمربی این تیم را به هوا پرتاب کردند.

آهنگ های حماسی زیادی از بلندگوهای ورزشگاه آزادی پخش شد.

کی روش با پیراهن شماره چهار به شادی پرداخت که این عدد نشانگر تعداد تیم هایی است که با هدایت وی به جام جهانی رفته اند.

الکساندر نوری پس از پایان بازی به  جایگاه CCIP رفت و با وزیر ورزش و جوانان خوش و بش گرمی انجام داد.

بازیکنان تیم ملی پرچم های ایران را به اهتزاز درآوردند.

در زمان ورود کی روش به نشست خبری خبرنگاران و عکاسان برای وی دست زدند. وی با پیراهن شماره چهار به نشست خبری آمد.

احسان حاج صفی، کریم انصاری فرد، مسعود شجاعی و اشکان دژاگه دقایقی پس از شروع نشست خبری سرمربی تیم ملی به سالن آمدند و با چند بطری آب وی را خیس کردند.

پس از پایان نشست خبری کی روش فیلیپ سانتوس مدیر IT  تیم ملی از آرین قاسمی درخواست کرد برای خبرنگاران توضیح دهد که کی روش نخستین مربی است که در تاریخ با سه تیم مختلف چهار به جام جهانی راه یافته است.
پس از پایان نشست خبری کی روش خبرنگاران باردیگر برای وی دست زدند.

بدل کریستیانو رونالدو با سرمربی تیم ملی عکس یادگاری گرفت.البته سلفی بگیران زیادی هم در میکسدزون ورزشگاه آزادی به چشم می آمدند. سرمربی تیم ملی برای رها شدن از هجوم سلفی بگیران ناگهان مانند دوندگان دوی ۱۰۰ متر ایتارت زد.

در زمان مصاحبه سید جلال حسینی، دن گاسپار ماکت کاپ جام جهانی را به وی داد.

کی روش یک دست بند به رنگ پرچم ایران و یک زنجیر طلایی که نماد جام جهانی داشت را به مهدی تاج هدیه داد.
انتهای پیام/