نقوی حسینی گفت: براساس مصوبه مجلس در سال ۹۱ مقرر شده ۴۰ درصد درآمد حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی در اختیار روستاها قرار گیرد و بر همین اساس روستاها صاحب یک منابع درآمدی مستمر شدند.

به گزارش پایان نیوز ؛ عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا موضوع گفتگوی ویژه خبری امشب ۳۰ فروردین شبکه دو سیما بود که علیرضا محجوب و سید حسین نقوی حسینی دوتن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بحث و گفتگو پیرامون آن پرداختند.

در ابتدای این بحث محجوب با بیان اینکه بعضی کج روی ها و وقوع فساد در برخی افراد در شوراها، ضمن اینکه مردم را آزرده کرده، شوراهای اسلامی شهر را نیز در تهدید قرار داده است گفت: برهمین اساس مراکز نظارتی در همین دوره و ادوار گذشته ناچار شدند که شوراهای متعددی را از این حیث منحل و یا افراد متعددی را سلب عضویت کنند.

تیم نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه به آسیب شناسی شوراها پرداخت و بیان کرد: قدرت متمرکز اساسا دو فساد دارد که یکی دیکتاتوری و استبداد است و دیگری این است که قدرت متمرکز معمولا می تواند کانون فساد باشد و براین اساس نیز شوراها را پدید آوردیم تا قدرت را توزیع کنیم.

کمترین مسایل را در شوراهای روستا داریم

محجوب با بیان اینکه هر جا قدرت زیاد تجمع نکرده باشد با مسایل کوچکی روبرو هستیم ادامه داد: در این رابطه می توان شوراهای روستا را مثال زد که ما کمترین مسایل را در شوراهای روستا داریم اما به عکس هرچه به شهرهای پر وسیله و پر ساخت و ساز ورود می کنیم مسایل نیز افزایش پیدا می کنند.

وی با اشاره به اینکه در قانون اساسی به شورای محلات اشاره شده اما جای این شوراها خالی است اظهار داشت: البته در شورای اول و دوم شهر تهران کوشیدند  شورای محلات درست کنند اما شکل گیری این شوراها چهاچوب قانونی ندارد.
در ادامه این بحث نقوی حسینی نیز با بیان اینکه نمی توانیم نسخه واحدی را برای عملکرد همه شوراها در مقطع ۱۹ سال گذشته بدهیم ، گفت: باید بین شورای اسلامی شهر و روستا تفاوت قائل شد.

وی با تاکید بر اینکه چالش عمده ای را در شوراهای روستا نداشتیم اظهار داشت: اعضای شورای روستا نه حقوقی دریافت می کنند  و نه حق الجلسه ای می گیرند و افراد صادقانه برای مردم کار می کنند.

نقوی حسینی یادآور شد: البته بر اساس مصوبه مجلس در سال ۹۱ مقرر شده ۴۰ درصد درآمد حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی در اختیار روستاها قرار گیرد تا روستا ها نیز صاحب یک منابع درآمدی مستمر شوند و بتوانند کاری انجام دهند.

این نماینده  مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شوراها دو چالش جدی داریم، گفت: چالش اول مساله پول است و وقتی پول مطرح می شود طبیعی است که احتمال فساد وجود دارد چراکه قانون تصریح دارد شهر باید از درآمد خود ، خود را اداره کند و بر این اساس نیز عمده شکایاتی که به شوراهای حل اختلاف می آید مسائل مالی است.

وی افزود: چالش دوم در شوراها نیز انطباق تخصص افراد با مسائل شهری و مدیریت شهری است.

محجوب نیز در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه علی رغم انتقادهای وارده به شوراها هیچ گزینه بهتری از شوراها نداریم بیان داشت: باید متخصص ترین ها را برای عضویت در شوراها فراخواند تا بتوان مسائل عمده شهری را در شوراها بین آن ها توزیع کرد و جواب گرفت.

تنها ده درصد از امور شهری را به شوراهای شهر واگذار کردیم

وی با بیان اینکه وظایف بسیار وسیعی برای شوراها تعریف شده، اظهار داشت: باید امور شهر را به شوراها تحویل داد و این در حالیست که هنوز ۱۰ درصد کار را به آن ها واگذار کرده ایم.

اغلب شوراهای شهر، شورای شهرداری است نه شورای شهر

نقوی حسینی در ادامه برنامه با اشاره به اینکه اغلب شوراهای شهر ، شوراهای شهرداری است و شورای شهر نیست گفت: دید ما به شورا باید تغییر پیدا کند و اعضای شورا مطابق این خدماتی که باید برسانند، متخصص باید داشته باشد، پس در شورای شهر باید کارشناس اقتصادی باشد ، شهرداری باید درآمد پایدار داشته باشد.

شهرداری نباید بند به جیب مردم باشد

وی با اشاره به اینکه، شهرداری نباید فقط بند به جیب مردم باشد و به نحوی از مردم درآمد کسب کند ادامه داد:  باید شهرداری درآمد پایدار داشته باشد، تخصص ها باید توزیع شود.

این نماینده مجلس در پاسخ به سوال دیگری پیرامون سیاسی شدن شوراها گفت: در اصول قانون اساسی۵-۶ اصل مربوط به شوراها می شود و هیچ جا نگاه سیاسی نیست.

باید نگاه جریانی را از روی شوراها برداریم و خدمت رسانی را محور قرار دهیم

نقوی حسینی با بیان اینکه، شوراها را  سیاسی نمی دانم ، آنها نماینده مردم برای مدیریت شهری هستند اظهار داشت:  باید نگاه جریانی را از روی شوراها برداریم و خدمت رسانی را محور قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه، تصمیمات براساس اراده های سیاسی صورت می گیرد و نه خدمت رسانی بر مردم افزود: نگاه جریانی و سیاسی را باید مد نظر قرار داد، ما نمی توانیم بگوئیم کسانی که وارد شورا می شوند نباید جناح داشته باشند، اعمال نگاه سیاسی و انتخاب آدم ها نباید براساس نگاه سیاسی باشد، لیست بندی بر اساس نگاه سیاسی نباید صورت گیرد.

وقتی شورا سیاسی می شود از خدمت رسانی باز می ماند

این نماینده مجلس با بیان اینکه رقابت افراد باید براساس خدمت رسانی باشد اظهار داشت: وقتی شورا سیاسی می شود از خدمت رسانی باز می ماند.

این نماینده مجلس تصریح کرد : در دهه۶۰ وقتی می خواستیم یک کسی شهردار یا فرماندار شود بایستی یک ماه التماس می کردیم تا راضی شوند، برخی از شهرداری ها می گویند اختیارشان در دست شوراها است.

نقوی حسینی با اشاره به مناسبات انتخاب کننده و انتخاب شونده در شوراها گفت: انتخاب شونده قول هایی می دهد که اگر همه اعتبارات چهار ساله آن شهر را جمع کنیم ، یک وعده آن را نمی توان عمل کرد.

مناسبات پدر شوراها را در آورده است

وی با اشاره به اینکه  انتخاب باید با توجه به وظایف و اختیارات باشد ادامه داد: مناسبات شورای شهر با شهردار ها مشکلات زیادی دارد، وقتی اعضای شورای شهر انتخاب می شوند هر کسی به دنبال شهردار خودش است و با شهردار پیشنهادی صحبت می کنند که آدم هایی را که من می گویم استخدام می کنی، اگر به گفته های من عمل می کنید رای می دهم وگرنه رای نمی دهم، این مناسبات پدر شوراها را در آورده است.

وی افزود: برخی شهردار ها به ما می گویند اختیارشان دست ۹ تا آدم است، انتخاب شهردار نباید به این شکل باشد، شهردار را هم باید مردم انتخاب کنند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه، برخی از اعضای شورای شهر مجتمع ساز هستند گفت: فعالیت شورا در شهر باید ادامه یابد، خیلی بد است که یکی از اعضا کارپرداز شهرداری شده باشد.

نقوی حسینی اظهار داشت : طبق قانون اساسی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا بر عهده مجلس است این در حالی است که نظارت تشکیلات مستمر نیاز دارد ، مجلس فاقد مکانیزم است ، اگر این مسئله ایراد قانون اساسی نداشت، نظارت را به شورای نگهبان می دادیم زیرا آنها مکانیزم های لازم را دارند.

محجوب در ادامه برنامه با اشاره به اینکه  هر جا انتخابات باشد در آن رقابت است و در رقابت افراد تغییر می کنند گفت: اگر بنا باشد افراد اتفاقی کنار هم چیده شوند فاجعه ایجاد می شود.

وی با اشاره به اینکه باید متخصص ترین ها بیایند و مسابقه خدمت باید صورت گیرد نه اینکه نگاه بازیگری حاکم باشد افزود:
خدمات زیادی از شورا را می توان معرفی کرد، هر ابزار خوب و پاکی ممکن است به شکلی مورد استفاده قرار بگیرد که  دلزدگی برای مردم ایجاد می کند ، به کسانی که نکوهش می کنند حق می دهم.

نقطه ثقل جمهوری که مردم در آن حکومت می کنند شورا ها است

این نماینده مجلس با بیان اینکه تمرکز دامن شورا ها را گرفته است عنوان کرد: نقطه ثقل جمهوری که مردم بر آن حکومت می کنند شورا است.

همه چیز نباید برای دولت بماند، این جلد و قالب باید بشکند

وی با بیان اینکه  امروزه توزیع قدرت را به زیبایی انجام نداده ایم ، تخصص را نادیده گرفته ایم، برخی با نیت های ناپاک وارد شدند گفت:  اساس حکومت  مردم بر مردم است  و هیچ چیز نباید برای دولت بماند ، این جلد و قالب باید بشکند.

محجوب با اشاره به اینکه  دولت باید تماشاچی و ناظر باشد افزود: دولت باید معنای تشریفاتی داشته باشد.

باید قدرت شوراها را توزیع کرد

وی با اشاره به اینکه  ایرادات انتخابات شوراها با اصلاح مناسبات موجود می تواند کاملا عوض شود و مردم می توانند شوراها را آن طور که دوست دارند بدانند گفت: ما می توانیم قانون را اصلاح کنیم ، باید قدرت شوراها را توزیع کرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: ما باید حکم پارلمان محلی را با رای مستقل داشته باشیم، از محلات باید رای مستقل بگیریم، دیگر مردم در یک انتخابات گسترده با تعداد کاندیدای محدود روبرو نشوند.

انتهای پیام/