وزیر ارتباطات گفت: باید فساد را درمان کنیم و اجازه ندهیم مثل غده سرطانی به دیگر بخش‌ها سرایت کند.

به گزارش پایان تیتر، محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات , در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در هفته‌های گذشته لیست متخلفانی که با ارز دولتی موبایل وارد کرده بودند؛ را منتشر کردید؛ آیا این شفافیت را ادامه خواهید داد؛ گفت: شفافیت مکانیزمی برای جلوگیری از تخلف است؛ ما اطلاعات اولیه را درباره تخلفاتی که رخ داده بود را افشا کردیم و این حق مردم است که هر تخلفی که رخ می‌دهد را بدانند و ما با آن برخورد کنیم.

وی افزود: این رویکردی است که دولت انتخاب کرده و ما نیز به عنوان عضوی از کابینه بر همین روالی که  رئیس جمهور با مردم داشتند, ادامه می‌دهیم.

وزیر ارتباطات اظهار کرد: در بحث شفافیت نیازمند توسعه زیرساخت‌ها هستیم و دولت الکترونیک هم موضوع مهمی است که تلاش می کنیم تا  اتفاق بیفتد.

آذری‌جهرمی با بیان اینکه کسی از انتشار لیست ابراز ناراحتی نکرد؛ گفت: یک شرایط سنتی در بازار است و شاید تصوراتی نزد دوستان وجود داشته باشد که معتقدند انتشار این لیست‌ها کمکی به حل مسئله نمی کنند.

آذری جهرمی ادامه داد: این دیدگاهی است که براساس فرضیات دوستان، قابل احترام است اما من اعتقادی به این رویکرد ندارم.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه درمان فساد اگر آسیبی به ما وارد کند؛ خود فساد کشنده است افزود: در درمان فساد یک جراحی وجود دارد که با درد و خون همراه است و ما نباید از این شرایط ترسی داشته باشیم. باید فساد را درمان کنیم و به سمتی برویم که اجازه ندهیم مثل غده سرطانی به دیگر بخش‌ها هم سرایت کند.

آذری جهرمی با اشاره دولت الکترونیک نیز گفت: دولت الکترونیک شامل شفافیت، ارتقاء بهره وری و … می‌شود و همه این اهداف باید محقق شوند.

وی خاطرنشان کرد: ما چاره ای جز تحقق این اهداف نداریم و البته مقاومت هایی هم بین دستگاهی وجود دارد که باید با گفتگو  و تعامل حل شوند و ما هم در این راستا تلاش می‌کنیم.

انتهای پیام/