پایان تیتر: کارگاه شعر دکتر ناصر پروانی

به گزارش پایان تیتر به نقل از هنرآنلاین، دکتر ناصر پروانی در سومین نشست شبهای پروانه‌ای در سال جاری ضمن تشریح ترجیع‌بند و ترکیب‌بند افزود: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هرکدام از این قطعه شعرها دارای قافیه و وزن یکسان هستند و در آخر هر رشته شعر یک بیت یکسان با قافیه ای جداگانه تکرار می شود. بهترین ترجیع بندها از فرخی، سعدی و هاتف است.

پروانی ادامه داد: ترکیب بند از لحاظ ساختار شعری مانند ترجیع بند است و تنها تفاوت آن این است که بیت تکرار شده در بین قطعه های شعر یکسان نیستند. از ترکیب بندهای معروف ترکیب بند محتشم کاشانی در توصیف واقعه ی کربلاست.و به زبان ساده تر ترکیب بند و ترجیع‌بند، مرکب است ازتعدادی غزل با قافیه های متفاوت که اگر با بیتی یکسان به یکدیگر متصل شوند ترجیع‌بند و اگر بیت رابط تغییر کند ترکیب بند نامیده می شود.

پایان تیتر: کارگاه شعر دکتر ناصر پروانی

دکتر ناصر پروانی با اشاره به منشا زمانی ترکیب بند گفت: شمس قیس رازی ترجیع را قالبی برگرفته از تقسیم قصیده دانسته که قطعه های آن در وزن متفق و در قوامی مختلف‌اند ، سرودن ترکیب بند نیز از اواخر دورۀ چهارم و اوایل سدۀ پنجم قمری رواج داشته است.

پروانی با اشاره به واژه زیاده‌خواهی و اثرات منفی آن در شعر گفت: اگر چیزی را زیاد ببینیم دیگر نمی بینیم چیزی که زیاد بشنویم نمی شنویم و چیزی را زیاد بخوریم دیگر فایده ای ندارد پس تکرارو تکرار و تکرار مزه‌ی شعر را کم می کند و در شعر چیزی که زیاد تکرار بشود دیگر در ذهن مخاطب جایی باز نمی کند.

در بخش دیگری از جلسه دانشجویان و شرکت کنندگان به شعرخوانی پرداختند.شایان ذکر است این کارگاه که با حضور همیشگی اهل قلم و مخاطبین سنین مختلف برگزار می‌شود علاوه بر آموزش شعر، در خصوص مطالبی همچون خود دوستی و روابط و تعاملات اجتماعی بین فردی نیز برای دانشجویان و هنرجویان ارایه می گردد.

درحاشیه برنامه نیز سالروز تولد ناصر پروانی توسط هنرجویان برگزار گردید.

انتهای پیام/