به گزارش پایان تیتر، اسدالله جیوان، یکشنبه اضافه کرد: کلیه مشمولان قانون کار و قانون تامین اجتماعی که بدون میل و عزم خود بیکار شده اند، در چهارچوب قانون و تفاهم نامه مشترک توان دارند از مزایای بیمه بیکاری بهره ببرند.
وی گفته بود: بر این اساس اگر واحدی تولیدی تعطیل و کارگران آن بیکار گردند در حالتی که مشمول قانون کار و بهره مند از دفترچه بیمه تامین اجتماعی باشند، توان دارند زیر پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند.
وی یکی از راهکارهای لازم برای برطرف بیکاری را کارآفرینی دانست و اظهار کرد: طبق آمار اعلام گردیده توسط استانداری، ۳۲۰ هزار بیکار در خراسان رضوی وجود دارند که کارآفرینی توان دارد به اشتغال این بیکاران کمک کند.
مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اظهار کرد: کارآفرینی هرگونه اقدام با ارزش و خطرپذیری هست که منتج به تولید یک محصول یا تولید یک کالا یا ثروت جدید گردد.
جیوان اضافه کرد: گره گشایی از مشکلات کارآفرینی زنجیره ای سازمان ها و نهادها را تشکیل می دهد که هر حلقه از این زنجیره توان دارد قسمتی از معضلات بخش کارآفرینی را حل نماید.
مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اظهار کرد: باید سازمان های متولی برای پشتیبانی از کارآفرینان به یک درک مشترک و اتفاق نظر برسند و هر کدام در حوزه وظیفه ای خود با آسان سازی امور شرایط را برای رشد و توسعه کارآفرینی فراهم سازند.

۵۱۳۲/۷۴۸۹
خبرنگار: میترا عبداللهی ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدی