عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید براینکه بیمه ها نمی توانند زیرمجموعه وزارت بهداشت باشند، گفت: وزارت بهداشت نمی تواند به طور همزمان خریدار، فروشنده، ناظر و سیاستگذار درحوزه سلامت باشد.

به گزارش پایان نیوز، عبدالرضا مصری درباره آخرین وضعیت تصمیم گیری درباره تجمیع بیمه ها، گفت: درقانون برنامه پنجم به روشنی صحبت از تجمیع بیمه ها شده است اما تامین اجتماعی درگذشته و در لایحه دولت هم از تجمیع در سایر بیمه‌ها مستثنی بوده است.

نماینده مردم کرمانشاه درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با تجمیع بیمه ها منهای تامین اجتماعی مخالفتی وجود ندارد، تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی که حق الناس بوده و متعلق به جامعه کارگری است نباید دربیمه‌های دیگر که با هزینه و بودجه دولتی اداره می شوند ادغام و تجمیع شود اما اگر دولت به دنبال ورود تامین اجتماعی به بحث تجمیع بیمه ها است باید هزینه وبودجه این سازمان را خود تامین کند؛ بنابراین با توجه به اینکه چنین امکانی وجود ندارد به هیچ عنوان جامعه کارگری اجازه نخواهد داد که بیمه تامین اجتماعی درجای دیگری ادغام شود.

مصری با تاکید بر اینکه نباید انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت صورت گیرد، گفت: زیرا برابر قانون سیاستگذار در حوزه سلامت وزارت بهداشت است،همچنین دربخش درمان نظارت نیز بر عهده این وزارتخانه قرار دارد ضمن اینکه ارایه کننده خدمت هم وزارت بهداشت است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، افزود: بنابراین اگر خریدار خدمت هم این وزارتخانه باشد یعنی دیگر هیچ نهاد و سازمانی به  حل مشکلات مردم فکر نمی‌کند، واقعیت آن است که نمی شود به صورت همزمان سیاستگذار، خریدار، فروشنده و ناظر یک وزارتخانه باشد، بنابراین با این استدلال مخالف انتقال بیمه ها به وزارت بهداشت هستیم زیرا وظیفه اصلی بیمه ها صیانت از حقوق بیمه شده است و باید بتوانند درمجامع از حقوق افراد دفاع کنند.

پایان پیام