مشاور رییس جمهور در امور زنان گفت: به خاطر مسائل تبعیض جنسیتی مشارکت زنان در بخش های دولتی کاهش یافته است.

به گزارش پایان نیوز، شهیندخت مولاوردی مشاور رییس جمهور در امور زنان و خانواده عصر امروز در مراسم چالش های حضور زنان در عرصه مدیریت که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به تاثیر و اهمیت مدیریت حقوق سیاسی برای زنان اظهار داشت: برای ارزیابی وضعیت زنان به رغم تمامی تلاش ها و مطالعات دیوارهای بلندی در پیش روی آنها در عرصه سیاسی است که بررسی این مسئله نشان می دهد، تبعیضات جنسی مانع اصلی مشارکت زنان در بخش های دولتی است.

وی بیان کرد: ثروت، قدرت و تفکر سنتی به نوعی زنان را از جامعه دور می‌سازد و نقش عملی زن را کمرنگ می‌کند که به همین خاطر بیشتر زنان علاقه‌مند به فعالیتهای اجتماعی در دنیا هستند.
مشاور رییس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: کلیشه‌های معنی داری که از زنان و مردان از طریق رسانه‌های گروهی ساخته می‌شود یک تصمیم گیری مختلفی را ایجاب می‌کند که در همین راستا اکثر فعالیتهای احزاب سیاسی مانند آموزش و قضاوت شامل آن می‌شود.
مولاوردی تصریح کرد: مجاری کشف قدرت از طریق سازمانهای مردم نهاد بیشتر شده و الگوهای سنتی کار بسیاری از ساختارهای دولتی را به هم زده است و در همین راستا موانعی را برای فعالیت سیاسی زنان در دنیا ایجاد می‌کند.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور بیان کرد: قدرت امری مردانه است و آقایان با تجربه قرن ها کار سیاسی مانع رسیدن زنان به شایستگی های در شان و مقامشان می شوند.
وی عنوان کرد: بنا به گزارش وضعیت اجتماعی زنان در دهه ۸۰ تا ۹۰ موانع ارتقای زنان در کسب جایگاه های سیاسی را عوامل فردی به خصوص شخصیتی، فرهنگی و محیطی به شمار می آیند.
وی ادامه داد: رویکردهای ساختاری و کارکردی، مشارکت در مدیریت، رویکرد قدرت در کسب جایگاه سبب کاهش فعالیت زنان در جامعه شده است که در نظام شبه فمینیستی دستیابی به قدرت در چهارچوب جنسیتی  و بر اساس تقسیم کار در خانواده  صورت می گیرد.
مولاوردی ابراز داشت: تجمع زنان درکارهای ساده مانند دیواری است که اجازه صعود به مشاغل بالاتر را به انان نمی دهد و تعصبات مانند یک سقف شیشه ای وارونه  مانعی برای فعالیت زنان در دهه ۱۹۷۰ بود.
مشاور رییس جمهور در امور زنان عنوان کرد: این تصور که سقف شیشه ای مانع ارتقای شغلی زنان می شود به دلیل الگوهای ذهنی و تجربه است که بروز  مشکلات ناشی از ان به اثبات رسیده است.
وی تاکید کرد: نرخ مدیریت زنان در سطوح عالی کمتر از ۳ درصد است که با توجه به ۲برابر شدن تعداد زنان در مجلس امسال این نرخ به ۶ درصد رسیده است که بیشترین شتاب را در طول سال های جاری دارد.
مولاوردی با بیان اینکه رتبه شکاف جنسیتی از ۱۴۴ به ۱۳۶ در توانمندی های سیاسی رسیده است٬ افزود: ارتقای اموزش زنان .نرخ پایین مدیریت و مشارکت اقتصادی و تجمع زنان در آموزش و پرورش، بهداشت و درمان سبب شده تحرک شغلی در بین زنان از بین برود و این مسیله نیازمند بازنگری در مقوله نیروی زن است.
وی تصریح کرد: برنامه ریزان باید نگاه شان را تغییر بدهند و دخالت زنان در مقدرات اساسی کشور مورد بهره برداری متاسفانه قرار نگرفته است.
مولاوردی ادامه داد: امروزه با وجود مشارکت زنان در بخش های اقتصادی و اجتماعی در عرصه مدیریت هنوز نیازمند اتخاذ تدابیری در جهت کشف ظرفیت پنهان مشارکت زنان در بحث توسعه پایدار برای تحقق عدالت جنسیتی در تمام جنبه های زندگی زنان هستیم.
وی ابراز داشت: شورای عالی اشتغال مبادرت به اجرای قانون زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ التحصیل دانشگاهی در بازار اشتغال کرده است.
مولاوردی ادامه داد: شورای عالی با تاسیس شرکت های دانش بنیان و کار آفرین سعی دارد جایگاه زنان را در اقتصاد مقاومتی نشان دهد و فرصت های بیشتری را در اختیار آنان قرار دهد.
وی یادآور شد: مجموعه باورها و پندارهای نادرست مانع پیشرفت زنان در قسمت های گوناگون می شود و این عقاید مثل حصارهای شیشه ای تحرک شغلی زنان را کاهش و از ارتقای انان جلوگیری می کند.
در ادامه مراسم غفاری رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت: تاثیر شناخت عمیق در تحلیل مسایل زنان و مشارکت انها باید به گونه ای باشد که از افراط و تفریط ها پرهیز شود.
وی بیان کرد: برای دستیابی به اهدافی چون مشارکت زنان در امور مختلف باید دستاوردهای پژوهش محور در جهت گسترش شبکه های علمی و پژوهشی در حوزه دانشگاهی  در سطح ملی و بین المللی منتشر شود.
غفاری ادامه داد: برای دستیابی به تحقیقات مفید در امور زنان نیازمند ارتباط  با بخش های مختلف  علمی و دانشگاهی هستیم و ما باید پژوهش و اموزش را در حوزه زنان دنبال کنیم تا سبب ارتقای مشارکت زنان در حوزه های مختلف جامعه شویم.
انتهای پیام/