مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان وزارت بهداشت گفت: بیش از ۹۰ درصد تبلیغات مربوط به مراکز جراحی غیرمجاز است.

به گزارش پایان نیوز، محمدحسین میردهقان مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان وزارت بهداشت، اخیرا تبلیغاتی از ارائه خدمات زیبایی در فضای مجازی منتشر می شود که خلاف مقررات و آیین نامه های مربوطه است. کلیه مراکز جراحی به ویژه مراکز جراحی محدود باید طبق چارچوب وزارت بهداشت تبلیغ کنند.

وی ضمن اشاره به ضرورت اخذ مجوز این شرکت ها برای تبلیغات، افزود: مراکز باید علاوه بر اخذ پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت، برای تبلیغات خود از سازمان نظام پزشکی مجوز دریافت کنند. البته بیش از ۹۰ درصد تبلیغات، مربوط به مراکز جراحی غیر مجاز است.
میردهقان با تاکید اینکه صلاحیت افراد درگیر با درمان در مراکز جراحی نیز باید توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت تایید شود، اظهار داشت: البته آیین نامه های مربوطه مجدداً تدوین و ابلاغ شده و تغییراتی داشته است.
مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان وزارت بهداشت شرط پذیرش بیمار توسط مراکز محدود جراحی را نداشتن بیماری زمینه ای دانست و ادامه داد: در صورت پذیرش این افراد توسط مراکز، برخورد قانونی صورت می گیرد.
وی با بیان آسان بودن تشخیص مورد اعتماد بودن یا نبودن تبلیغات یادآور شد: تبلیغاتی که حاوی عکس های نامعقول و عبارات عوام فریبانه هستند قابل اعتماد نبوده و مردم می توانند از طریق سامانه ۱۵۹۰، نسبت به پیشنهادات وزارت بهداشت آگاه شوند.
انتهای پیام/