گروهی از رانندگان مینی بوس‌های پلاک عمومی با تجمع در مقابل ساختمان شورای شهر تهران نسبت به ملزم شدنشان به پرداخت عوارض اعتراض کردند.

به گزارش پایان تیتر، صبح امروز گروهی از رانندگان مینی بوس‌های پلاک عمومی در مقابل ساختمان شورای شهر تهران تجمع کردند و نسبت به اقدام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مبتنی بر اخذ عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک و حلقه دوم ترافیکی از خودرو‌های پلاک عمومی شعار‌هایی را بر علیه پور سید آقایی سر دادند.

کاظمی/ تجمع رانندگان پلاک عمومی در مقابل شورای شهر با شعار

تجمع کنندگان با نسب بنر‌هایی با آن مضمون که جابجایی مسافر با وسیله نقلیه عمومی در طرح ترافیک جریمه و عوارض ندارد، خواستار استعفای پور سید آقایی شدند.

کاظمی/ تجمع رانندگان پلاک عمومی در مقابل شورای شهر با شعار

شعار‌های عجیبی که تجمع کنندگان در بنر‌های خود نوشته بودند عبارتند از: “پور سید ترامپی، استعفا استعفا” و “ما خواستار استعفای آقای پور‌سید آقایی هستیم” بود.

کاظمی/ تجمع رانندگان پلاک عمومی در مقابل شورای شهر با شعار

همچنین گروهی از تجمع کنندگان با سر دادن شعار “پور سید آقایی استعفا استعفا” خواستار تجدید نظر در اقدام معاونت ترافیک در خصوص اخذ عوارض و جریمه از مینی بوس‌های پلاک عمومی بودند.

کاظمی/ تجمع رانندگان پلاک عمومی در مقابل شورای شهر با شعار

انتهای پیام/