مختاری از تخلف ارزی شرکت به مبلغ ۸۷۱ میلیارد و ۷۵۱ میلیون و ۸۵۹ هزار و ۲۷۴ ریال خبر داد.

به گزارش پایان تیتر، علی اکبر مختاری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از تخلف ارزی ۹ شرکت به مبلغ ۸۷۱ میلیارد و ۷۵۱ میلیون و ۸۵۹ هزار و ۲۷۴ ریال خبر داد.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز بیان داشت: این شرکت‌ها اعتبارات اسنادی افتتاح می‌کردند، اما علی رغم دریافت ارز به نرخ ۴۲۰۰۰ ریال و تعهد به واردات کالای خاص به علت عدم ارائه اسناد و برگ‌های ترخیص مرتکب خروج ارز از کشور شده‌اند.

وی افزود: پس از وصول گزارش از بانک‌های شاکی دائر بر عدم ایفای تعهد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، این ۹ فرد یا شرکت علاوه بر تعلیق کارت بازرگانی به مدت یک سال، به استرداد عین ارز‌های فوق الذکر به سیستم بانکی کشور به پرداخت مبلغ ۸۷۱ میلیارد و ۷۵۱ میلیون و ۸۵۹ هزار و ۲۷۴ ریال جزای نقدی محکوم شدند.

انتهای پیام/