رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه مناطق آزاد می توانند به رشد اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کنند، گفت: تشدید نظارت بر عملکرد مناطق آزاد یکی از راهکارهایی است که از انحراف این مناطق و روی آوردن صرف آن ها به واردات جلوگیری می کند.

به گزرش پایان نیوز،‌سلمان خدادادی با اشاره به اهمیت رشد اقتصادی از دید رهبر معظم انقلاب، گفت: رشد اقتصادی به قدری مورد تاکید نظام است که بارها رهبر معظم انقلاب در توصیه های خود به ضرورت بهره گیری از توان داخلی برای بهبود وضعیت کشور تاکید داشته اند.

نماینده مردم ملکان درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مناطق آزاد می توانند به رشد اقتصادی و همچنین تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کنند،افزود: ظرفیت ها و توانمندی های این منطقه می تواند با هدایت در مسیر صحیح به رشد اقتصادی کشور کمک شایانی کند.

هدف از ایجاد مناطق آزاد درکشور کمک به رشد اقتصادی بوده است

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید براینکه فلسفه وجودی ایجاد مناطق آزاد در کشور کمک به رشد اقتصادی و تسریع تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است، تصریح کرد: اساس نامه و قوانین موجود برای اداره مناطق آزاد به سمت و سویی هدایت شده که بتواند به بهبود وضعیت اقتصادی مردم و در نتیجه کشور کمک کند.

خدادادی با اشاره به برخی انتقادات وارده به مناطق آزاد در کشور، گفت: پیشی گرفتن واردات در این مناطق و دور شدن از اهداف اولیه و رسالت اصلی از انتقادات مهمی است که به این نوع مناطق وارد است.

برخی از مناطق آزاد در تحقق اهداف خود موفق بوده اند

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه برخی از مناطق آزاد در تحقق اهداف خود موفق بوده اند، افزود: تشدید نظارت بر عملکرد مناطق آزاد یکی از راهکارهایی است که از انحراف این مناطق و روی آوردن صرف آن ها به واردات جلوگیری می کند.

تکیه بر توانمندی های بالای مناطق آزاد اقتصاد کشور را متحول می کند

وی با تاکید بر اینکه مناطق آزاد باید به سمت کمک به رشد اقتصادی کشور حرکت کنند، گفت: هر جا مناطق آزاد ایجاد شده به رشد و شکوفایی منطقه منجر شده است؛زیرا پتانسیل های فراوانی را برای کشور ایجاد کرده است.

خدادادی با بیان اینکه مناطق آزاد ما باید به مکانی برای صادرات کالاهای ایرانی بدل شود، افزود: تکیه بر توانمندی های بالای این مناطق می تواند اقتصاد ما را متحول کند.

وی ادامه داد: همه دستگاه ها و نهادها باید کمک حال مناطق آزاد باشند تا به این ترتیب تحقق اهداف این مناطق رخ دهد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باید با تشویق سرمایه گذاران برای حضور در مناطق آزاد به رشد هر چه بیشتر این مناطق کمک کنیم، گفت: با حضور سرمایه گذاران در مناطق آزاد رشد صادرات کالاهای ایرانی را شاهد خواهیم بود./

پایان پیام