رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: تصمیم گیرنده نهایی در رابطه با حقوق های نجومی دادسرا است.

به گزارش پایان نیوز، “ناصر سراج “رییس سازمان بازرسی کل کشور ، درباره حقوق های نجومی و نامتعارف و سازوکار رسیدگی به آن عنوان داشت: ما لیست را به دادسرا فرستاده و دادسرا رسیدگی میکند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود:ما کل لیست را به دادسرا ارسال کردیم و دادسرا باید تصمیم گیری کند.
انتهای پیام/