ضرغامی گفت: تصویر آیت‌الله طالقانی که پیش از این به درخواست مالکان یک ساختمان از دیوار آن حذف شده بود، به دلیل نیافتن مکان مناسب دوباره بر همین دیوار نقش می‌بندد.

به گزراش پایان تیتر، برزین ضرغامی رئیس سازمان زیباسازی شهرداری تهران، با اشاره به عملیات اجرای تصویر آیت‌الله طالقانی روی یکی از دیوارهای خیابان طالقانی گفت: از گذشته هم تصویر آیت‌الله طالقانی بر روی این دیوار وجود داشت، اما با توجه به نقل و انتقالاتی که در این ساختمان صورت گرفت و مالکان جابه جا شدند، افراد جدید از سازمان زیباسازی درخواست کردند که خودشان از فضای دیوار برای تبلیغ استفاده کنند.

وی افزاد: چون از لحاظ قانونی حق انتخاب با آنها بود، قرار شد که تصویر آیت‌الله طالقانی بر روی دیواری دیگر منقوش شود.

رئیس سازمان زیباسازی شهرداری تهران با بیان اینکه فضای مناسبی برای به تصویر کشیدن چهره آیت‌الله طالقانی بر روی دیوارهای این خیابان یافت نشد، اظهار کرد: از این جهت از مالکان درخواست کردیم که اجازه دهند مجدداً تصویر آیت‌الله طالقانی بر روی این دیوار نصب شود و آنها هم موافقت کردند.

مهدی طالقانی فرزند آیت‌الله طالقانی نیز گفت: ما از گذشته اصراری بر این نداشتیم که تصویر پدرمان در خیابان‌های شهر نصب شود اما مدتی قبل این تصویر را پاک کردند و به جای آن تصویر یک شامپو را کشیدند تا کار تجاری انجام دهند؛ به همین دلیل ما هم اعتراض کردیم.

وی با بیان اینکه مالکان ساختمان نمی‌توانستند در چنین موضوعی ورود کنند، اظهار کرد: این اقدام با اجازه و تأیید سازمان زیباسازی صورت گرفته بود.

حالا این سؤال مطرح است که چرا پیش از آنکه اجازه پاک کردن تصویر آیت‌الله طالقانی داده شود نسبت به یافتن دیوار جایگزین اقدام نشد.

انتهای پیام/