دبیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت درباره نرخ تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۹۸ توضیح داد.

به گزارش  پایان تیتر، آخرین روز سال ٩٧ بود که سعید نمکی وزیر بهداشت از افزایش تعرفه های پزشکی برای نخستین بار، پیش از آغاز سال جدید در هیئت دولت خبر داد و گفت: در آخرین جلسه هیئت وزیران سال ۹۷، موضوع بحث  تعرفه‌های تشخیصی و درمانی مطرح شد و در نهایت هیئت وزیران مصوب کرد که تعرفه‌های پزشکی در بخش دولتی به طور میانگین ۱۰ و در بخش خصوصی ۱۳ درصد افزایش داشته باشد.

نمکی این رقم افزایش تعرفه‌های پزشکی را کمتر از نرخ تورم سالیانه دانست و افزود: با همکاران بخش خصوصی جلسات بسیاری داشتیم و با همدلی و همراهی این عزیزان، بنا شد سال ۹۸، سال سودآوری برای مراکز درمانی بخش خصوصی نباشد و بخش خصوصی نیز در دوران تحریم و فشارهای اقتصادی، با مردم همراهی کند.

با وجود اینکه هیئت وزیران نرخ افزایش تعرفه های درمانی سال ۹۸ را در جلسه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و  تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۸ تصویب کرده بودند اما جزئیات مصوبه مشخص نبود تا اینکه بالاخره هیئت دولت جرئیات افزایش تعرفه‌های درمانی را اعلام کرد.

اولیایی منش دبیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت، درباره افزایش تعرفه‌های درمانی در سال ۹۸ اظهار کرد: تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۸ در بخش دولتی به طور میانگین ۱۰ درصد و در بخش خصوصی ۱۳ درصد  افزایش داشته است.

نرخ ویزیت پزشکان در سال جدید

اولیایی منش به میزان نرخ ویزیت پزشکان و دندانپزشکان در سال ۹۸ اشاره کرد و گفت: ویزیت پزشکان و دندانپزشکان در هر ۲ بخش دولتی و خصوصی هشت درصد افزایش داشته است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت ادامه داد: تعرفه خدمات پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PHD) پروانه‌دار ۲۷۰ هزار ریال، پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشکان عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه ( MD-PhD) ۴۱۰ هزار ریال، پزشکان فوق‌تخصص، ‌ دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و متخصص روان‌پزشکی ۵۲۰ هزار ریال، پزشکان فوق‌تخصص روان‌پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشکی ۵۹۰ هزار ریال، کارشناس ارشد پروانه‌دارد ۲۲۰ هزار ریال، کارشناس پروانه‌دار ۱۹۰ هزار ریال در بخش خصوصی در سال ۹۸ خواهد بود و این ارقلام به مراکز درمانی ابلاغ شده است.

اولیایی منش به تعرفه پزشکان و دندانپزشکان در بخش دولتی اشاره کرد و افزود: تعرفه خدمات پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PHD) پروانه‌دار ۱۲۷ هزار ریال، پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشکان عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه ( MD-PhD) ۱۵۹ هزار ریال، پزشکان فوق‌تخصص، ‌ دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و متخصص روان‌پزشکی ۱۹۲ هزار ریال، پزشکان فوق‌تخصص روان‌پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشکی ۲۲۹ هزار ریال، کارشناس ارشد پروانه‌دارد ۱۰۹ هزار ریال، کارشناس پروانه‌دار ۸۹ هزار ریال در بخش خصوصی در سال ۹۸ خواهد بود و این ارقلام به مراکز درمانی ابلاغ شده است.

میزان افزایش هتلینگ بیمارستان در سال ۹۸

اولیایی منش بیان کرد: جزء حرفه‌ای ضریب K صفر درصد، هتلینگ و جزء فنی ضریب K در بخش دولتی ۱۵.۴ درصد و  در بخش خصوصی ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت درباره جزء فنی  توضیح داد و گفت: هزینه‌های خارج از دستمزد پزشکان مانند ملزومات و هزینه نگهداری، لوازم مصرفی دستگاه‌ها، ملزومات مورد استفاده در اتاق عمل و از این قبیل موضوعات در جزء فنی ضریب K  محسوب می شوند.

اولیایی منش همچنین به هتلینگ بیمارستانی اشاره کرد و گفت: هزینه های غیر از دستمزد و مربوط به خدماتی که بیماران در طول بستری در بیمارستان‌ها داده می شود در هتلینگ بیمارستانی طبقه بندی می‌شود که از جمله این خدمات به عنوان مثال می‌توان به لوازم مصرفی عمومی و هزینه‌های پرستاری اشاره کرد.

رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت درباره بند تعیین اختیاری تعرفه‌ها در هر استان در مصوبه هیئت وزیران توضیح داد و  گفت: این بند همه ساله  در مصوبه هیئت وزیران وجود دارد و بر اساس مصوبه هیئت وزیران سقف تعرفه‌ها در بخش دولتی و خصوصی تعیین می‌شود اما در هر استان کمیته‌ای متشکل از استانداری، نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی می توانند با توجه به شرایط اقتصادی مردم تعرفه ای کمتر از سقف مصوب تعیین کنند اما حق افزایش آن بیش از سقف را ندارند.

جزئیات دقیق تعرفه‌های پزشکی در سال  ۹۸ را در لینک‌های زیر مشاهده کنید.

تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی

تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی

تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی

تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در مراکز خیریه

انتهای پیام/