على اصغر احمدى، رییس ستاد انتخابات ،درباره زمانبندى ثبت نام داوطلبان شوراى اسلامى شهر و روستا اظهار داشت: براساس قانون انتخابات ٢٩ اردیبهشت روز اخذ راى در نظر گرفته شده است.

به گزارش پایان نیوز ، وى افزود: ازتاریخ اخذ راى براساس زمانبندی هایی که در قانون پیش بینى شده تا روز آغاز روز شمارى صورت میگیرد به طورى که ایام تبلیغات، رسیدگى به صلاحیتها، تشکیل هیىتهاى اجرایى و انجام وظایف آنها مورد محاسبه قرار میگیرد.

احمدى گفت: ملزم بودیم که ٣٠ اسفند را روز ثبت نام داوطلبان در نظر بگیریم فلذا براى وزارت کشور تعطیلات و عید معنایى ندارد براین اساس در این تاریخ ثبت نام داوطلبان انجام خواهد شد.

رییس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: مجلس شوراى اسلامى طرحى یک فوریتى را دراین زمینه در دستور کار قرار داده که اگر این طرح تبدیل به قانون شود احتمالا یک هفته ایام ثبت نام از داوطلبان جلو خواهد آمد لذا در صورت تصویب، مطابق قانون جدید زمان ثبت نام از داوطلبان ٢٣ اسفند خواهد بود.

وى اضافه کرد: با فرمانداران و بخشداران در سراسر کشور تمهیدات لازم را در نظر گرفتیم تا در خدمت نامزدهاى انتخابات شوراى شهر و روستا باشیم.

احمدى در بخش دیگرى از سخنان خود با اشاره به برگزارى جلسات ستاد انتخابات یادآور شد: در وزارت کشور برخى اقدامات مربوط به انتخابات مدتهاست آغاز شده از جمله این موارد میتوان به تهیه برگه هاى اخذ راى، تعرفه ها، نمونه مهرها، صندوق هاى اخذ راى و سیستمهاى الکترونیک اشاره کرد.

وى تاکید کرد: ستاد انتخابات اقدامات مربوط به برگزارى انتخابات  از جمله ایجاد هماهنگى با استاندارى، فرماندارى و بخشداریها  همچنین ایجاد تعاملات میان دستگاههاى مرتبط و هیىتهاى نظارت، استعلام از مراجع چهارگانه، پیش بینى مساىل امنیتى و انتظامى مربوط به ایام  انتخابات را که از جمله وظایف تخصصى خود میداند انجام داده است.

*رایزنى وزیر کشور با آیت الله جنتى به منظور برگزارى انتخابات/ برگزارى جلسه مشترک وزارت کشور با شوراى نگهبان

رییس ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: تاکنون دو جلسه ستاد انتخابات در وزارت کشور و دو جلسه هم با حوزه اجراى شوراى نگهبان برگزار شده است همچنین وزیر کشور با آیت الله جنتى به منظور برگزارى انتخابات مذاکراتى  داشته اند.

*طى ٨ روز آینده سومین جلسه ستاد انتخابات تشکیل میشود

احمدى یاد اور شد: در تمام استانداریها ستاد انتخابات ابلاغ و تشکیل شده است. فعلا ضرورتى ندارد  جلسات ستاد انتخابات بصورت مستمر تشکیل شود به هر حال با نزدیک شدن به زمان برگزارى انتخابات، تشکیل جلسات ستاد هم افزایش می یابد البته به نظر میرسد سومین جلسه طى ٧ الى ٨ روز آینده برگزار شود.
انتهاى پیام/