اعضای شورای شهر تهران لایحه تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک و کنترل آلودگی هوا را به تصویب رساندند.

پایان تیتر: طرح ترافیک

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایان تیتر، بررسی لایحه تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک و کنترل آلودگی هوا در دستور کار یکصد و نود و پنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران که امروز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه برگزار شد، قرار گرفت.

در روند بررسی این دستور بر اساس ماده یک ورود یا تردد وسایل نقلیه به محدوده طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا منوط به پرداخت عوارض موضوع این ماده است.

عوارض تردد وسایل نقلیه مجاز در هر یک از محدوده‌های ذکر شده در هر روز برابر است با حاصل ضرب نرخ پایه به مبلغ ۲۸۰ هزار ریال (با احتساب ۲۰ درصد عوارض توسعه حمل ونقل ریلی) در ضریب مربوط به محدوده تردد بر اساس جدول شماره یک، ضریب مربوط به ساعت تردد بر اساس جدول شماره ۲، ضریب مربوط به آلایندگی وسیله نقلیه (بر اساس جدول شماره ۳) و ضریب مربوط به زمان پرداخت (بر اساس جدول شماره ۴).

پاینده/تعیین عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا در سال ۹۹

همچنین عوارض تردد وسایل نقلیه غیر مجاز مطابق حداکثر ضرایب پیش‌بینی شده مطابق جداول ذیل محاسبه می‌شود و شهردار تهران مکلف است نرخ پایه را سالانه متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی افزایش دهد.

به منظور رعایت سقف صدور مجوز ورود وسایل نقلیه در محدوده طرح ترافیک مطابق ضوابط مصوبه شورای حمل ونقل ترافیک شهروندان مکلفند قبل از ورود به محدوده طرح ترافیک نسبت به رزرو مجوز روزانه ورود در طرح ترافیک و عدم ورود در محدوده مذکور نسبت به دریافت معادل ۲۰ درصد نرخ پایه از متقاضیان اقدام نمایند.

پاینده/تعیین عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا در سال ۹۹

به منظور کنترل آلودگی هوا و کاهش ورود وسایل نقلیه به محدوده‌های ممنوعه تردد در شرایط اضطرار آلودگی هوا شهرداری تهران مکلف است در صورت تجاوز شاخص آلودگی هوا از عدد ۱۰۰ به میزان ۵۰ درصد و در صورت تجاوز شاخص آلودگی هوا از عدد ۱۵۰ به میزان صد در صد نرخ پایه موضوع این مصوبه را افزایش دهد.

به ازای هر پلاک ثبتی در محدوده‌های طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا عوارض تردد یک خودروی متعلق به ساکنین متناسب با محدوده محل سکونت او با ضریب ۰.۵ محاسبه و اعمال شود، مشروط به آنکه مشخصات درخواستی در سامانه تهران من ثبت و وسیله نقلیه دارای معاینه فنی و معتبر باشد و عوارض سالیانه خودرو بدهی عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا عوارض نوسازی و پسماند ملک پرداخت و از دفاتر خدمات الکترونیکی شهر شهرداری تهران تأییدیه اخذ شده باشد.

پاینده/تعیین عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا در سال ۹۹

به ازای صدور مجوز ورود یا تردد در محدوده‌های طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا در کل سال برای هر خودرو به مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت بهای خدمات اخذ می‌شود.

عوارض تردد وسایل نقلیه بیماران خاص و افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی که انجام فعالیت‌ها وظایف شغلی و امور درمانی آن‌ها مستلزم ورود به محدوده‌های طرح ترافیک و کاهش آلودگی‌های هوا است در سقف مجوز‌های ورودی در کل سال با اعمال ضریب ۰.۱۰ تعیین و محاسبه می‌شود.

پاینده/تعیین عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا در سال ۹۹

وسایل نقلیه با پلاک ویلچر (ژ) که انجام فعالیت‌ها وظایف شغلی و امور درمانی آن‌ها مستلزم ورود به محدوده‌های ممنوعه تردد است مشمول پرداخت عوارض موضوعی این مصوبه نمی‌شود.

به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود حداکثر ۳ درصد از کل مجوز‌های صادره را در موارد خاص با اعمال ضریب ۰.۱ محاسبه و صادر کند.

پاینده/تعیین عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا در سال ۹۹

به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود که خبرنگارانی که از سهمیه تخصیص یافته استفاده نکرده یا فاقد خودرو هستند کارت بلیت الکترونیکی رایگان یکساله جهت استفاده از وسایل نقلیه عمومی اختصاص دهند.

جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر با رعایت سقف مجوز‌های ورودی به محدوده‌های موضوع این مصوبه با ارائه تأییدیه بنیاد شهید و امور ایثارگران مشمول پرداخت عوارض موضوع این مصوبه نمی‌شوند.

عوارض تردد وسایل نقلیه پلاک تهران که در زمینه جابجایی مسافر فعالیت می‌کنند و دارای مجوز یا پروانه فعالیت از شهرداری تهران هستند در سقف مجوز‌های ورودی در سال با اعمال ضریب ۰.۵ تعیین و محاسبه می‌شود.

در صورتی که خودرو‌های آژانس و مؤسسات اتومبیل کرایه روزانه ۳ سند سفر در سامانه سفربرگ شهرداری اخذ کنند عوارض تردد آن‌ها با اعمال ضریب ۰.۳ تعیین و محاسبه می‌شود.

عوارض تردد خودرو‌های سواری مجاز پلاک (ع) تهران در محدوده طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا با اعمال ضریب ۰.۳ محاسبه می‌شود.

وسایل نقلیه مینی‌بوس و اتوبوس پلاک (ع) تهران مشروط به ثبت‌نام در سامانه تهران من مشمول پرداخت عوارض موضوع این مصوبه نمی‌شود.

عوارض تردد خودرو‌های مجاز سرویس مدارس در روز‌های تحصیلی از ساعت ۰۶:۳۰ تا ۱۶ و آموزشگاه‌های رانندگی با رعایت سقف مجوز‌های مصوب شورای حمل ونقل و ترافیک شهر تهران در محدوده‌های ترافیک و کاهش آلودگی هوا با اعمال ضریب ۰.۳ محاسبه می‌شود.
عوارض تردد وسایل نقلیه باری پلاک تهران (وانت‌بار‌ها و کامیونت‌های تا سقف ۶ تن) که دارای مجوز یا پروانه فعالیت از شهرداری تهران هستند مطابق جدول ذیل تعیین و محاسبه می‌شوند.

با هدف تشویق شهروندان به رعایت ضوابط و مقررات راهنمایی و رانندگی به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود عوارض ورود یا تردد در محدوده‌های طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا را درباره یکی از خودرو‌های شهروندان قانون‌مدار با اعمال ضریب حداکثر ۰.۹۵ درصد محاسبه کند.

تردد کامیون‌های بالای ۶ تن ظرفیت در محدوه‌های طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا مستلزم پرداخت عوارض مذکور در ماده یک این مصوبه است.

صدور مجوز تردد برای کامیون‌ها منوط به دارا بودن معاینه فنی معتبر و اخذ مجوز از سامانه بارانه سازمان حمل ونقل و ترافیک است.

شهرداری تهران موظف است به منظور جبران عوارض ناشی از ورود یا تردد غیر مجاز وسایل نقلیه در محدوده‌های موضوع این مصوبه نسبت به شناسایی وسایل نقلیه‌ای که عوارض موضوع این مصوبه را پرداخت نکرده اقدام و بدهی دارنده وسیله نقلیه بابت عوارض پرداخت نشده را به حساب او منظور و به آخرین شماره تلفن مالک پیامک کند.

شهرداری تهران موظف است وسایل نقلیه‌ای که بالای یک میلیون تومان بدهی عوارض دارند به منظور اعمال قانون به راهنمایی و رانندگی معرفی کند.

شهرداری تهران مجاز است در صورتی که دارندگان وسایل نقلیه ظرف مدت ۳ ماه از قطعیت عوارض مربوطه و اعلام به او از طریق یاد شده نسبت به پرداخت آن اقدام نکنند با رعایت تشریفات موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری نسبت به صدور اجراییه یا وصول عوارض مذکور وقف مقررات اجرای اسناد لازم اجرا اقدام کند.

شهرداری تهران موظف است مفاد این ماده را در راستای تنویر افکار عمومی و شهروندان از طریق مناسب اعلام و اطلاع‌رسانی کند. اعمال قانون وسایل نقلیه متخلف نافی و مانع وصول بدهی عوارض شناسایی شده توسط شهرداری نیست.

گفتنی است؛ اعضای شورای شهر با ۱۶ رأی موافق کلیات را به تصویب رساندند.

انتهای پیام/