عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تقدیم تقاضای تحقیق و تفحص با عنوان” بررسی عملکرد بانک های دولتی و خصوصی و نحوه برخورد با تخلفات و نحوه تخصیص وام های کلان” به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.

به گزارش پایان نیوز، نادر قاضی پور  درخصوص وضعیت سیستم بانکی کشور گفت:باید پذیرفت؛عملکرد سیستم بانکی کشور با مسائلی روبرو است که باید رفع شود.

نماینده مردم ارومیه درمجلس شورای اسلامی ادامه داد:جمعی از نمایندگان مجلس موضوع تحقیق و تفحص درباره عملکرد سیستم بانکی را مورد بررسی قرار داده اند و این تقاضا را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده اند.

وی افزود: تقاضای تحقیق و تفحص با عنوان بررسی عملکرد بانک های دولتی و خصوصی و نحوه برخورد با تخلفات و نحوه تخصیص وام های کلان را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند.

بررسی میزان انحراف از بانکداری اسلامی از محورهای تحقیق و تفحص از سیستم بانکی

این نماینده مردم درمجلس دهم،درتشریح محورهای تحقیق و تفحص افزود:بررسی علل انحراف در بانک ها،علت ارائه وام ها کلان به افراد خاص،بررسی نحوه و میزان سرمایه گذاری بانک ها در طرح های مشارکتی،اقتصادی و صنعتی،همچنین تاثیرگذرای بانک ها در اقتصادمقاومتی از محورهای تحقیق و تفحص است.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:بررسی عملکرد بانکی در اجرای برنامه ششم و قانون بودجه مجلس و نحوه پرداخت وام و پاداش به مدیران بانک ها و نحوه انتصاب مدیران و بکارگیری نیروی انسانی و بررسی میزان انحراف از بانکداری اسلامی و بررسی نحوه حذف سود از نظام بانکی و میزان پایبندی بانک ها به نظام پولی و بانکی از دیگر محورهای تفحص است./

پایان پیام