باابلاغ نامه شماره د/۵۰۵/۵۷۷۳ مورخ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۵،  قائم مقام وزیر و دبیرشورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ،طول دوره آموزشی دوره دستیاری اطفال با توجه به تدوین کریکولوم آموزشی از ورودی سال ۹۴ به چهارسال تغییر پیداکرد و به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ گردید و دانشجویان درحال تحصیل دوره های قبل ازسال ۱۳۹۴ طی  یک دوره  سه ساله فارغ التحصیل می شوند.

به گزارش پایان نیوز، درهمین راستا دانشجویان رشته دستیاری اطفال ورودی ۱۳۹۳ ضمن ابراز خرسندی از اقدام مثبت وزرت بهداشت و شخص وزیر ، طی نامه ای به شرح ذیل از خدمات دکترقاضی زاده هاشمی وزیربهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تقدیروتشکر نمودند.

دراین تقدیرکه دانشجویان دستیاری اطفال ورودی ۱۳۹۳ امضانمودندنام دانشگاه ها بدین شرح است:

دانشجویان : بیمارستان امام خمینی (ره) تهران ، علوم پزشکی شهید بهشتی , اردبیل ، علوم پزشکی ارومیه ، علوم پزشکی اصفهان ، علوم پزشکی بابل ، علوم پزشکی بیرجند ، علوم پزشکی تبریز ، علوم پزشکی جندی شاپوراهواز ، علوم پزشکی سمنان ، علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد ، علوم پزشکی قزوین ، علوم پزشکی کاشان ، علوم پزشکی کردستان ، علوم پزشکی کرمانشاه ، علوم پزشکی گلستان ، علوم پزشکی گیلان ، علوم پزشکی مازندران ، علوم پزشکی مشهد ، علوم پزشکی هرمزگان ، علوم پزشکی قم ، مرکزاطفال شیراز و مرکز طبی کودکان .

بسم الله الرحمن الرحیم

مقام محترم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی

عرض سلام و تحیات

…وَ مَنْ أَحْیاها فَکأَنَّما اَحیا النَّاسَ جمیعاً

این یک نامه سپاس است. این نامه را ما می نویسیم. این نامه سپاس ما از شماست.

جناب آقای دکتر هاشمی! مراتب قدردانی و سپاس ما را به جهت درایت ، تیزبینی و پایبندی حضرتعالی به قانون، پذیرا باشید.

ما که در نخستین ماههای اجرای طرح تحول سلامت در مهرماه ۹۳، در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور به عنوان دستیار کودکان مشغول به کار شدیم. ما که در ازدحام مضاعف بیماران دردمند کمر خدمت خم کردیم اما خم به ابرومان نیامد. ما که در تمام این ماهها سرگرم تحصیل و خدمت به کودکان این سرزمین بودیم. ما منافع عموم مردم را ( که خود نیز از آنها هستیم )، به مطامع شخصی، ترجیح دادیم. ما که به حاکمیت قانون حتی در دفاع از مردم و دانشجویان بی دفاع و بی بهره از قدرت ظاهری، باور داشتیم.

جناب آقای دکتر هاشمی! ما دستیاران کودکان ورودی نود و سه، از شما سپاسگزاریم که ندای درخواست قانونی ما را مبنی بر اجرای صحیح کوریکولوم آموزشی سه ساله و فارغ التحصیلی بر مبنای دوره دستیاری سه ساله، شنیدید و با قاطعیت و اقدام سریع خاص خودتان، این بار نیز اهمیت قانونمندی را به همگان یادآوری نمودید.

این یک نامه سپاس است. ما شادیم که صدای ما در ازدحام رفت و آمد اتومبیلها در خیابان ایوانک گم نشد. ما که صدایمان رسید. ما که قانون نیز، رعایتمان کرد. ما که امروز هم مانند هر روز لبخند می زنیم و به ناباوران مژده می دهیم. این مژده قانون است. مژده قانون به انسانهای بی پناه. این پیام وحدت است. پیام حق طلبی و آشتی. پیام حسن نیت شما و وزارتخانه تحت امر شما.

این یک نامه سپاس است.

جناب آقای دکتر هاشمی! ما از شما سپاسگزاریم.

دستیاران کودکان ورودی نود و سه