معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجلاس معاونین درمان دانشگاه ها در یزد ضمن ارائه گزارش عملکرد از مهمترین اقدامات وزارت بهداشت، به تشریح چشم انداز حوزه درمان و پزشکی کشور در سال جاری پرداخت.

به گزارش پایان نیوز، دکتر محمد آقاجانی با اشاره به اینکه تامین منابع مالی پایدار جهت استمرار طرح تحول از مهمترین اهداف وزارت بهداشت است، اظهار کرد: وزارت بهداشت به منظور تامین منابع مالی طرح از سه مسیر اساسی اقدام کرده که شامل استقرار کتاب ارزشهای نسبی سلامت، دریافت مطالبات از سازمانهای بیمه گر و سومین مسیر، طرح ابتکاری عامل سوم با مشارکت وزارت بهداشت، سازمانهای بیمه گر وبانک رفاه است که با استفاده از سازو کار های حسابرسی و بانک رفاه، تاکنون بالغ بر ١۵ هزار میلیارد تومان در قالب این طرح به بیمارستانها و مراکز درمانی پرداخت شده است.

معاون درمان وزارت بهداشت در این اجلاس،٩ محور عمده را از جمله اهداف وزارت بهداشت در سالجاری عنوان کرد که شامل تامین هزینه های طرح تحول، آغاز پروژه های پنج گانه وزارت بهداشت در حوزه زیرساخت های درمانی،طرح پر اخت مبتنی بر عملکرد کارکنان بیمارستانها و مراکز درمانی، ارائه مدا جدید اعتبار بخشی، راه اندازی سامانت الکترونیکی صدور پروانه، ایمنی بیمار و کاهش خطاهای پزشکی،سطح بندی خدمات درمانی،تصویب آیین نامه اداره بیمارستانها به شکل هیات امنایی،برنامه های ملی درمان سکته های قلبی، مغزی و ناباروری و مشارکت اقتصادی بخش غیر دولتی در حوزه زیرساخت های درمانی، می باشند.