محسن هاشمی رفسنجانی با ۱۸ رأی موافق اعضای شورای شهر تهران برای بار سوم به عنوان رئیس شورا انتخاب شد.

به گزارش پایان تیتر، انتخابات اعضای هیئت رئیسه سال سوم شورای شهر تهران در دستور کار یکصد و شصتمین جلسه این شورا قرار گرفت.

محسن هاشمی رفسنجانی به عنوان تنها نامزد انتخابات رئیس شورای شهر تهران اعلام نامزدی کرد.

اعضای شورای شهر تهران با ۱۸ رأی موافق از ۲۱ رأی اخذ شده محسن هاشمی رفسنجانی را به عنوان رئیس شورای شهر تهران برای سال سوم انتخاب کردند.

انتهای پیام/