کنفدراسیون فوتبال آسیا در تازه ترین گزارش منتشره بر روی خروجی سایتش در قالب مقابل قانون بازنشستگی ایران جبهه گرفت.

به گزارش پایان تیتر،  کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی نوشت: فدراسیون فوتبال ایران تحت پوشش این کنفدراسیون و فدراسیون جهانی فوتبال است و ما حمایت کامل از استقلال فدراسیون ایران داریم.

متن کامل گزارش کنفدراسیون آسیا به شرح ذیل است:

کنفدراسیون فوتبال آسیا از نزدیک مسائلی را که فدراسیون فوتبال ایران با آن در خصوص اعلام قانون مصوب پارلمان ایران مواجه است زیر نظر دارد.فدراسیون فوتبال ایران تأکید کرده است که این ارگان یک نهاد غیر دولتی است و ای اف سی اعلام می کند که تمامی انجمن های ( عضو باید بدون هیچ گونه دخالت طرف سومی از جانب دولت یا پارلمان) وظیفه خود را انجام دهند.

ای اف سی از نزدیک با فدراسیون فوتبال ایران که در ماه مه سال ۲۰۱۶ به مدت ۴ سال انتخاب شدند، به منظور جلوگیری از هرگونه دخالتی همکاری می کند.ای اف سی در خصوص هرگونه مداخله از سوی طرفی سوم در اتحادیه های عضو، هیچ گونه تسامحی به خرج نخواهد داد و امیدوار است فدراسیون فوتبال ایران استقلال خود را حفظ کرده و از هرگونه مجازاتی به دور بماند.

انتهای پیام /