در جریان رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، سی هزار میلیارد به حساب بیت‌المال بازگشته است که به تشریح جزئیات آن پرداخته‌ایم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایان تیتر، قوه قضائیه چند وقتی است که به طور جدی رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را درپیش گرفته است. تاکنون به دلیل پیگیری‌های این قوه، تعداد زیادی از متخلفان دستگیر شده و اموال مردم به حساب بیت‌المال بازگشته است.

طبق برآوردها مبلغی که از این پرونده‌ها به خزانه بازگشته حدود سی هزار میلیارد بوده است. تصویر زیر به تفکیک مبلغ به دست آمده را تشریح کرده است؛

پایان تیتر: بازگشت سی هزار میلیارد ریال

انتهای پیام/