هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده مؤسسات اعتباری البرز ایرانیان، آرمان، ولیعصر و فردوسی به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

به گزارش پایان تیتر، تاکنون ۶ جلسه رسیدگی به پرونده مؤسسات اعتباری در شعبه چهار دادگاه رسیدگی به اخلالگران و مفسدان نظام اقتصادی برگزار شده است.

بنابر گزارش‌های رسیده، امروز (چهارشنبه) هفتمین جلسه و آخرین جلسه رسیدگی به پرونده مؤسسات اعتباری البرز ایرانیان، آرمان، ولیعصر و فردوسی به ریاست قاضی صلواتی در شعبه مذکور آغاز شد.

در حال تکمیل…